IT@BANK 2014: Proste innowacje

BANK 2014/11

Kiedy mówimy o innowacjach, mamy przeważnie na myśli wielkie odkrycia, takie jak tranzystor czy dioda laserowa. Ale innowacja to nie zawsze duże nakłady finansowe i lata badań naukowych. Czasami wystarczą proste pomysły, które ułatwią życie bankowi i jego klientom, a wdrożenie ich zajmie mniej niż trzy miesiące. O czym poniżej.

Kiedy mówimy o innowacjach, mamy przeważnie na myśli wielkie odkrycia, takie jak tranzystor czy dioda laserowa. Ale innowacja to nie zawsze duże nakłady finansowe i lata badań naukowych. Czasami wystarczą proste pomysły, które ułatwią życie bankowi i jego klientom, a wdrożenie ich zajmie mniej niż trzy miesiące. O czym poniżej.

Marcin Dziuba
Architekt rozwiązań biznesowych w VSoft SA

Bankować mobilnie każdy potrafi

W rozwiązaniach IT dla bankowości panują mody. Kilka lat temu wszystkie banki wdrażały architekturę SOA. Później przyszedł czas na chmurę (cloud). Teraz jest moda na bankowość mobilną. Każdy bank chce mieć nowoczesną aplikację na smartfony. Jakie jednak korzyści osiągnie instytucja, udostępniając klientom takie rozwiązanie? Czy wdrożenie bankowości mobilnej pozwoli pozyskać nowych klientów, sprzedać obecnym nowy produkt, czy może zachęcić ich do przechowywania na koncie większej gotówki? Przecież wszystko to można uzyskać poprzez bankowość internetową, z której korzysta w Polsce 12 mln osób (dostęp ma 23 mln - patrz: Raport bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe II kwartał 2014 r. [str. 5], dostępny na www.zbp. pl/raporty/raport-netb-nk). Czy klient, który nie korzysta z bankowości internetowej skorzysta z wersji mobilnej? Jak zachęcić pozostałe 11 mln osób do częstszego korzystania z konta? Czy sposobem jest łatwy w obsłudze kanał kontaktu z bankiem?

VSoft Simple Banking

Rozwiązanie VSB jest przeznaczone dla klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorców, którzy nie korzystają aktywnie z usług bankowych. Prosta budowa pozwala na obsługiwanie go przez osoby starsze oraz nieumiejące korzystać z komputera / internetu, aplikacja w pierwszej kolejności upraszcza im powtarzalne czynności, czyli np. opłacenie comiesięcznych rachunków

Jak to działa?

 1. Klient otrzymuje od banku tablet z dostępem do internetu. Urządzenie jest jednoznacznie sparowane z kontem klienta, a po włączeniu automatycznie uruchamia się aplikacja do obsługi bankowości.
 2. Włączenie tabletu i wykonanie przelewu nie wymagają wprowadzenia PIN-u / hasła.
 3. Klient może wykonać przelew tylko na zdefiniowane wcześniej przez bank numery rachunków (chcąc płacić rachunek za prąd, musi jednorazowo przyjść z fakturą z zakładu energetycznego do oddziału banku).
 4. Przedsiębiorcy mogą wykonywać przelewy do ZUS i US, a rozwiązanie podpowiada minimalną kwotę składki za ubezpieczenie.
 5. Ponadto klient może założyć lokatę, doładować telefon lub skorzystać z zakupów grupowych.

Takie rozwiązanie ułatwia konsumentowi płacenie rachunków (nie czeka w kolejkach na poczcie) i dzięki temu zaczyna on aktywnie korzystać z konta, przechowując na nim większe środki, co jest korzystne dla banku. Dodatkowo bank może mu zaoferować limit na koncie na opłacenie rachunków, wyświetlić reklamę lub zaoferować nową usługę.

Powiedz mi, ile zarabiam Osoby, które brały kredyt hipoteczny wiedzą, ilu dokumentów wymaga bank od kredytobiorcy. Jednym z nich jest zaświadczenie o zarobkach, wymagane praktycznie przez każdy bank przy udzieleniu kredytu powyżej 10 tys. zł. Czy dokument ten nie mógłby funkcjonować w postaci elektronicznej?

Mógłby, przeszkodą jest tylko uwierzytelnienie pracodawcy. Skąd bank ma wiedzieć, że zaświadczenie zostało uzupełnione przez właściwą osobę w firmie?

Z pomocą przychodzi ZUS: od początku 2014 r. wszyscy pracodawcy zatrudniający więcej niż 5 osób muszą się komunikować z zakładem drogą elektroniczną, a w celu uwierzytelnienia wykorzystać kwalifikowalny podpis elektroniczny (karta+czytnik) lub równoznaczny zaufany profil ePUAP.

VSoft Earnings Certificate

Rozwiązanie pozwala na pozyskiwanie przez bank drogą elektroniczną zaświadczenia o zarobkach. Może być wdrożone w jednym banku lub wykorzystywane przez kilka instytucji korzystających z jednej bazy danych. Udostępnia mechanizm bezpośredniej integracji z aplikacjami do rejestracji wniosków kredytowych lub dedykowany portal dla pracowników banku.

Jak to działa?

Proces pozyskania przez bank e-zaświadczenia o zarobkach jest prosty:

 1. Składając wniosek kredytowy, klient podaje adres e-mail pracodawcy.
 2. Aplikacja do rejestracji wniosku kredytowego (lub doradca) składa zapytanie do systemu VEC.
 3. Pracodawca otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do formularza.
 4. Pracodawca (odpowiednia uprawniona osoba) uzupełnia dane i podpisuje je podpisem cyfrowym lub ePUAP. Część danych wnioskodawcy jest już uzupełniona na formularzu (imię, nazwisko, adres, PESEL, numer i data złożenia wniosku kredytowego itp.).
 5. Opcjonalnie, zanim prośba o zaświadczenie dotrze do pracodawcy, klient musi potwierdzić złożenie wniosku, korzystając ze swojego e-maila lub telefonu.
 6. Bank otrzymuje zaświadczenie w postaci podpisanego cyfrowo pliku PDF.

Wdrażając VEC, bank może przyciągać klientów prostymi formalnościami oraz krótszym czasem obsługi wniosku kredytowego, a zaświadczenie podpisane cyfrowo jest bezpieczniejsze od papierowego.

Więc chodź, zeskanuj mój świat

Każda większa instytucja finansowa wykorzystuje elektroniczne repozytorium dokumentów, które obniża koszty, zmniejsza ryzyko operacyjne i ułatwia organizację pracy. Szczególnie przydatne jest to dla pracowników centrali, którzy mają dostęp do kompletów dokumentacji bezpośrednio ze swojego komputera. Ale to, co jest wygodne dla centrali, wymaga pracy od doradcy w oddziale. Mianowicie, doradca musi: zarejestrować sprawę w systemie informatycznym, wziąć dokumenty od klienta, zeskanować je, pokategoryzować i dołączyć do sprawy, a następnie wysłać wniosek do centrali i zaczekać na odpowiedź. W całym procesie najdłużej trwa skanowanie i dodawanie dokumentów, zwłaszcza jeśli w oddziale jest tylko jeden skaner, w dodatku umieszczony na zapleczu.

VSoft Smart

Technologia VSoft Smart pozwala na połączenie telefonu z komputerem. Dzięki niej podczas np. rejestracji wniosku o kredyt hipoteczny doradca, wykonując zdjęcia dokumentów, automatycznie je kategoryzuje, a system wysyła pliki bezpośrednio do aplikacji na komputerze. Technologia może być wykorzystana zarówno w banku (on-line), jak i podczas inspekcji u klienta (off-line) - wtedy wykonane zdjęcia dołączą się do systemu informatycznego automatycznie po powrocie doradcy do oddziału banku.

Rozwiązanie można też udostępnić klientom banku, którzy dołączają zdjęcia dokumentów, składając różnego rodzaju wnioski on-line.

Jak to działa?

Po technicznej integracji platformy VSoft Smart z np. systemem do rejestracji i oceny wniosku kredytowego kolejne kroki doradcy wyglądają następująco:

 1. Pobiera aplikację mobilną na swój telefon.
 2. Łączy swój komputer stacjonarny/laptop z telefonem poprzez wykonanie telefonem zdjęcia kodu QR wyświetlonego na monitorze komputera.
 3. Rozpoczyna rejestrację wniosku kredytowego na komputerze.
 4. Na telefonie automatycznie pojawia się lista dokumentów wymaganych dla tego wniosku (np. dowód osobisty, zaświadczenia o zarobkach).
 5. Zaznacza na liście typ dokumentu i wykonuje jego zdjęcie (lub wiele zdjęć, jeżeli dokument jest wielostronicowy).
 6. Dokumenty automatycznie zostają wysłane do aplikacji działającej na komputerze.

Rozwiązanie skraca czas rejestracji dokumentów w różnych systemach IT działających w banku i eliminuje konieczność zakupu skanerów stacjonarnych, a ponadto doradca nie zostawia klienta przy okienku na czas skanowania dokumentów.

Mam to wszystko w jednym palcu

Kiedy bank podpisze z klientem umowę kredytową, zaczyna proces cyklicznego monitorowania ryzyka. Dotyczy to zwłaszcza klientów firmowych, dla których taki proces jest wykonywany okresowo i wymaga dostarczenia dokumentacji finansowej do banku. Proces monitorowania polega na szukaniu zmian: czy od podpisania umowy klientowi nie spadły przychody ze sprzedaży lub wskaźniki płynności, czy nie zmienił się skład zarządu, czy nie pojawiły się przeterminowania w obsłudze zobowiązań. Informacje te sprawdzają pracownicy banku, którzy - aby mieć pełny obraz klienta - korzystają z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych.

A gdyby tak dostarczyć bankowi rozwiązanie, które automatycznie przeszukuje różne źródła danych w celu znalezienia zmian zachodzących u klienta?

VSoft Early Warning

VEW w trybie on-line monitoruje otoczenie biznesowe, definiuje sygnały i na podstawie zebranych informacji podejmuje decyzję o zaistnieniu sygnału (zarówno negatywnego, jak i pozytywnego) oraz podjęciu adekwatnego do niego działania System pozwala na śledzenie zmiany informacji o firmach, osobach fizycznych, walutach, towarach, akcjach i innych obiektach.

Jak to działa?

Monitorowanie klientów np. z segmentu przedsiębiorstw polega na:

 1. Odpytaniu bazy KRS i CEIDG pod kątem zmian w składzie zarządu, statusie działalności.
 2. Pobieraniu danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego o ogłoszeniach publikowanych przez firmę (w szczególności o rozpoczęciu procesu upadłościowego/ naprawczego).
 3. Pobieraniu danych o notowaniach giełdowych oraz kursach walut, co ma znaczenie przy eksporterach/ importerach.
 4. Przetwarzaniu informacji o pojawiających się opóźnieniach w spłacie kredytów udzielnych przez bank.
 5. Przeszukiwaniu giełd wierzytelności, czy klient nie zalega innym firmom z płatnościami.
 6. Na podstawie zebranych danych system automatycznie ocenia istotność zachodzących zmian i jeżeli jest taka potrzeba, generuje sygnał ostrzegawczy.
 7. W razie wygenerowania jednego lub kilku sygnałów, VEW może automatycznie utworzyć proces monitorowa klienta w systemie do oceny ryzyka lub zmniejszyć limity klientowskie.

VEW jest szczególnie ważny dla instytucji finansowych udzielających kredytów, ponieważ pozwala na automatyczne monitorowanie kilkuset tysięcy klientów (firmy, osoby fizyczne) w celu ograniczenia ryzyka powstania opóźnienia w spłacie zobowiązania lub utraty kredytu.

Pomysł na sukces

Innowacje są wokoło, wystarczy się tylko rozejrzeć. Nie czekajmy na grafen - wdrażajmy pokazane rozwiązania i szukajmy podobnych, pamiętając, że proste rozwiązania mogą być niezwykle skuteczne.

 

Udostpnij artyku: