IT@BANK 2014: Prywatny smartfon w firmowej sieci

BANK 2014/11

Wnioski płynące z badań na temat BYOD (pol. przynieś swoje własne urządzenie) są znamienne. Okazuje się, że model ten ma najwięcej zwolenników wśród instytucji, które... wiedzą, jak się zabezpieczyć.

Wnioski płynące z badań na temat BYOD (pol. przynieś swoje własne urządzenie) są znamienne. Okazuje się, że model ten ma najwięcej zwolenników wśród instytucji, które... wiedzą, jak się zabezpieczyć.

Jacek Matwiejczyk

Według firmy Gartner w 2017 r. połowa pracodawców będzie wymagać od pracowników pracy na prywatnych urządzeniach. Ma to zwiększać produktywność i obniżać koszty, ale wiąże się z ryzykiem utraty strategicznych danych.

Z raportu Duże przedsiębiorstwa w Polsce a bezpieczeństwo IT, przeprowadzonego przez Fortinet we współpracy z agencją PMR wynika, że największym wyzwaniem dla dużych organizacji w zakresie bezpieczeństwa firmowych sieci są urządzenia mobilne. Uważa tak 43 proc. respondentów. Kolejne 11 proc. wskazało na pokrewny trend BYOD (ang. Bring Your Own Device), w którym urządzenia pracowników, w tym również prywatne, są włączone do firmowej sieci.

Respondenci przyznają, że powszechne łączenie się z siecią Wi- -Fi za pośrednictwem prywatnych urządzeń stanowi dla nich prawdziwe wyzwanie i mocno utrudnia jej zabezpieczanie. Ponad 1/3 badanych wskazała, że wyzwaniem są dla nich także wirtualizacja (38 proc.) i chmura (35 proc.). Co ciekawe, jedynie 4 proc. ankietowanych jako wyzwanie postrzega przetwarzanie dużych zbiorów danych, czyli Big Data.

Duże problemy maluchów

Z obserwacji Kaspersky Lab wynika, że małe firmy zatrudniające do 25 pracowników mają podobne problemy jak największe organizacje. Co ciekawe, ich współczynnik wykorzystywania urządzeń mobilnych jest niemal taki sam jak w dużych przedsiębiorstwach. Różnica polega na tym, że dla najmniejszych podmiotów poważną barierą są stan wiedzy technicznej i brak odpowiedniego budżetu, zwykle też świadomość niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą brak lub niewłaściwa ochrona urządzeń mobilnych będących własnością firmy lub pracowników.

W badaniu, które Kaspersky Lab przeprowadził wśród 3900 ekspertów IT z całego świata, wynika, że 36 proc. małych firm z Europy ma problem z integracją urządzeń mobilnych. Odsetek ten jest niemal równy współczynnikowi integracji urządzeń mobilnych wśród dużych europejskich przedsiębiorstw (37 proc.). To oznacza, że najmniejsze firmy wprowadzają technologie mobilne na bardzo zbliżonym poziomie do tych w dużych organizacjach zatrudniających ponad 5 tys. pracowników.

Małe podmioty nie posiadają jednak wyspecjalizowanego personelu, który zarządza wdrożeniami technologii. Takie ograniczenie może prowadzić do błędów popełnianych nawet wśród właścicieli firm świadomych kwestii bezpieczeństwa. 43 proc. małych przedsiębiorstw z Europy wymieniło zabezpieczenie mobilnych urządzeń jako jeden z trzech najwyższych priorytetów IT. Jednak w pytaniu o zasady BYOD zezwalające pracownikom na wykorzystywanie własnych urządzeń mobilnych do celów biznesowych, badanie ujawniło lukę w postrzeganiu ryzyka. Właściwe zasady postępowania z urządzeniami pracowników wykorzystujących firmową sieć wprowadziło tylko 10 proc. najmniejszych podmiotów.

Zdrowy rozsądek i technologia

W pytaniu o trendy technologiczne 22 proc. europejskich firm zgodziło się, że BYOD oznacza zwiększone ryzyko IT. Współczynnik wskazań dużych przedsiębiorstw i instytucji był prawie dwukrotnie wyższy niż w przypadku małych. Odpowiednio 53 proc. i 42 proc. z nich zgodziło się, że BYOD może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa informatycznego firmy -najczęściej chodzi o szkodliwe oprogramowanie lub fałszywe aplikacje przenikające do sieci firmowej oraz utratę danych w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia. Jest to szczególnie niepokojące, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: