IT@BANK 2014: Ranking odnowiony

BANK 2014/11

Za nami kolejna edycja rankingu firm informatycznych pracujących na potrzeby sektora finansowego. Tym razem ocenialiśmy wyniki, jakie uzyskały w 2013 i pierwszym półroczu 2014 r.

Za nami kolejna edycja rankingu firm informatycznych pracujących na potrzeby sektora finansowego. Tym razem ocenialiśmy wyniki, jakie uzyskały w 2013 i pierwszym półroczu 2014 r.

Grzegorz Elaniuk

W rankingu prezentujemy wyniki 47 firm, które odesłały wypełnione ankiety. Jak co roku, dane czerpiemy tylko i wyłącznie z informacji nadesłanych przez uczestników. Firmom, które dostarczyły wyniki za obydwa okresy, przyznawaliśmy lepszą z ocen wskaźnika za 2013 i pierwsze półrocze 2014 r. Te, które pełnych danych nie nadesłały, otrzymywały w danej kategorii zero punktów. W naszym rankingu nie ma ocen ujemnych. Punktacja w nim, jak i w podrankingach, to suma ważona ocen cząstkowych za poszczególne wskaźniki brane pod uwagę przy wyliczaniu oceny punktowej.

Przed przystąpieniem do tegorocznej edycji gruntownie przyjrzeliśmy się dotychczasowej metodologii oceny i wprowadziliśmy wiele zmian – zrezygnowaliśmy m.in. z liczenia wskaźników wykorzystujących poziom zatrudnienia. Nie pokazujemy również zestawień dotyczących sektora samorządowego. Pojawiły się nowe, niewykorzystywane wcześniej, elementy oceny – wydatki na badania i rozwój. Zapytaliśmy też o strukturę bazy klientów w kontekście wielkości sumy bilansowej obsługiwanych instytucji z sektora bankowego. Oddzielnie prezentujemy zestawienie firm pracujących na potrzeby banków spółdzielczych.

Teraz zadyszka

Rok 2013 branża IT może zaliczyć do udanych – udało się utrzymać 11-proc. tempo wzrostu przychodów, które notowane było w I półroczu 2013 r. Jest to, na tle całej gospodarki, wynik bardzo dobry i lepszy niż średnie tempo wzrostu przychodów w niej. Wyniki pierwszego półrocza 2014 r. były trochę słabsze – wzrost przychodów nie przekroczył 4 proc., ale kilka firm nie pokazało swoich półrocznych wyników. Jeśli jednak przeanalizujemy kwotę przychodów od instytucji finansowych, to okaże się, że w 2013 r. odnotowano minimalny 1-proc. ich wzrost, a w I półroczu 2014 r. notowano 0,8-proc. spadek. Oznacza to, że sektor finansowy, pomimo utrzymujących się bardzo dobrych wyników, z wyprzedzeniem antycypuje potencjalny spadek zysków w przyszłości, oszczędzając m.in. na wydatkach na IT.

Wydaje się, że najbliższy rok nie będzie obfitował w zbyt miłe niespodzianki, bo spadek dochodów banków – wynikający z mocno obniżającej się stawki interchange oraz mniejszych dochodów odsetkowych, których przyczyną jest znaczący spadek stóp procentowych – trudno będzie zastąpić dochodami z innych źródeł. W tej sytuacji trzeba będzie ograniczać koszty, a często właśnie cięcie wydatków inwestycyjnych, w tym na IT, wydaje się najprostszym sposobem na oszczędności. Brak jest również silnych impulsów, jakim jeszcze do niedawna były zmiany regulacyjne związane z wprowadzeniem dyrektywy CRD IV. Podsumowując, firmy IT pracujące dla sektora finansowego mogą się szykować na niewielkie zaciskanie pasa, tak jak i jego klienci, którzy otrzymują wiele negatywnych sygnałów z otoczenia związanych ze słabą koniunkturą i zastojem w Europie Zachodniej i konfliktem rosyjsko-ukraińskim kładącym się cieniem na relacjach gospodarczych w całej Europie

Zwycięzcy i pokonani

Na pozycji pierwszej naszego rankingu po raz ósmy z rzędu sklasyfikowana została firma Asseco Poland S.A., która pomimo zmiany zasad oceny ciągle najlepiej wypada w klasyfikacji punktowej. Do zdobycia pierwszego miejsca wystarczyło 2/3 oceny maksymalnej. Firma miała szansę na ocenę jeszcze wyższą, ale tym razem nie podała kompletu danych. Prowadzi zdecydowanie najbardziej wszechstronną działalność wśród uczestników naszego rankingu i znajduje się również w czołówce wszystkich podrankingów, wygrywając zestawienie efektywności. Sztandarowe produkty firmy to def3000 – w tym roku pytaliśmy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: