IT@BANK 2014: Zarządzanie procesem czy projektem Zdrowa konkurencja pomiędzy dwoma rodzinami rozwiązań informatycznych

BANK 2014/11

Perspektywa procesowa i projektowa to dwa modele zarządzania pracą w organizacji, które dominują w toczących się aktualnie rozważaniach nad sposobami efektywnego osiągania celów biznesowych. Bywa, że obie te perspektywy (pomimo komplementarności) traktowane są jako odrębne. W ostatnim okresie można zauważyć, że coraz częściej dostrzegana jest ich konkurencyjność, zwłaszcza w płaszczyźnie narzędziowej, tj. rozwiązań informatycznych wywodzących się z tych dwóch odrębnych podejść.

Perspektywa procesowa i projektowa to dwa modele zarządzania pracą w organizacji, które dominują w toczących się aktualnie rozważaniach nad sposobami efektywnego osiągania celów biznesowych. Bywa, że obie te perspektywy (pomimo komplementarności) traktowane są jako odrębne. W ostatnim okresie można zauważyć, że coraz częściej dostrzegana jest ich konkurencyjność, zwłaszcza w płaszczyźnie narzędziowej, tj. rozwiązań informatycznych wywodzących się z tych dwóch odrębnych podejść.

Witold Meysztowicz
CEO
ComBeeNut sp. z o.o.
www.combeenut.com

Na czym polega wspomniana konkurencyjność procesowego i projektowego postrzegania inicjatyw podejmowanych w przedsiębiorstwie? Jak dobierać narzędzia wspierające zarządzanie pracą?

Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania warto rozpocząć od zdefiniowania różnic i podobieństw pomiędzy procesem a projektem jako zorganizowanymi ciągami działań o ściśle zdefiniowanym następstwie przyczynowo skutkowym.

Projekt i proces – różne…

Proces to ciąg prac podejmowanych w celu realizacji rutynowych zadań organizacji obliczonych na uzyskiwanie rezultatów o powtarzalnych parametrach. Sekwencja wykonywanych czynności w każdej kolejnej iteracji przebiega w niezmiennych warunkach i zgodnie z wystandaryzowanymi procedurami.

Projekt to sposób organizacji prac ukierunkowanych na realizację incydentalnych zadań oraz osiąganie unikalnych rezultatów.

Czy to rozróżnienie na pewno jest słuszne? Pytanie to staje się aktualne zwłaszcza w świetle coraz mniej ostrych granic pomiędzy systemami informatycznymi opartymi na logice work-flow a tymi wywodzącymi się z teorii zarządzania projektami. Dylemat „proces czy już projekt” pogłębiają dodatkowo rosnące oczekiwania klientów i partnerów biznesowych co do personalizacji oferowanych im usług i produktów. W jego rozwiązaniu pomocne będzie – paradoksalnie – uświadomienie sobie podobieństw pomiędzy tymi modelami organizacji pracy.

…i podobne zarazem

Niezależnie od tego, że w tradycyjnym podejściu proces i projekt przypisuje się różnym zastosowaniom (proces codziennym zadaniom realizowanym w iteracjach o dużej częstotliwości i niezmiennym przebiegu, projekt zaś jednorazowym inicjatywom o unikalnym rezultacie i/lub niepowtarzalnych warunkach realizacji) w swej istocie są bardzo do siebie podobne.

W obu przypadkach prace ułożone są według ściśle określonych ścieżek z uwzględnieniem wzajemnych zależności pomiędzy zakończeniem jednych zadań a możliwością rozpoczęcia realizacji kolejnych. Zarówno w procesie, jak i w projekcie należy zdefiniować powód uruchomienia, kryteria rozpoczęcia, typy aktywności, role członków zespołu wykonawczego, sposoby pomiaru rezultatów czą...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: