IT@Bank 2015: Bankowa przyszłość

BANK 2015/11

Pomimo dojrzałości technologicznej i atrakcyjności kosztowej, outsourcing i cloud computing tylko w ograniczonym zakresie zyskały akceptację w sektorze bankowym - i to nie tylko w Polsce. Jednak trwale utrzymujące się niskie stopy procentowe i zwiększenie się poziomu świadomości cenowej klientów wymuszają szukanie sposobów obniżenia kosztów.

Bohdan Szafrański

O zaletach przetwarzania w chmurze i outsourcingu usług IT mówi się już od kilku lat. Znane są wszystkie zalety i zagrożenia związane z takimi rozwiązaniami. Dlatego zastanawia nadal ograniczone zainteresowanie tymi usługami ze strony sektora bankowego. Jednak sytuacja na rynku zmusza do ponownego zastanowienia się, jakie kompetencje są kluczowe dla prowadzonej działalności, a jakie nie i można je uzyskać na rynku (dotyczy to np. usług operacyjnych). Na rynku jest obecnie dostępna szeroka oferta od outsourcingu usług IT/ ITO (Information Technology Outsourcing – ITO) do obsługi całych procesów biznesowych (Business Process Outsourcing – BPO) czy też centrów usług wspólnych (Shared Services Center – SSC). Jeśli mówi się o outsourcingu, to często cytowana jest wypowiedź Henriego Forda z 1923 r. w której ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: