IT@Bank 2015: Bankowa przyszłość

BANK 2015/11

Pomimo dojrzałości technologicznej i atrakcyjności kosztowej, outsourcing i cloud computing tylko w ograniczonym zakresie zyskały akceptację w sektorze bankowym - i to nie tylko w Polsce. Jednak trwale utrzymujące się niskie stopy procentowe i zwiększenie się poziomu świadomości cenowej klientów wymuszają szukanie sposobów obniżenia kosztów.

Pomimo dojrzałości technologicznej i atrakcyjności kosztowej, outsourcing i cloud computing tylko w ograniczonym zakresie zyskały akceptację w sektorze bankowym - i to nie tylko w Polsce. Jednak trwale utrzymujące się niskie stopy procentowe i zwiększenie się poziomu świadomości cenowej klientów wymuszają szukanie sposobów obniżenia kosztów.

Bohdan Szafrański

O zaletach przetwarzania w chmurze i outsourcingu usług IT mówi się już od kilku lat. Znane są wszystkie zalety i zagrożenia związane z takimi rozwiązaniami. Dlatego zastanawia nadal ograniczone zainteresowanie tymi usługami ze strony sektora bankowego. Jednak sytuacja na rynku zmusza do ponownego zastanowienia się, jakie kompetencje są kluczowe dla prowadzonej działalności, a jakie nie i można je uzyskać na rynku (dotyczy to np. usług operacyjnych). Na rynku jest obecnie dostępna szeroka oferta od outsourcingu usług IT/ ITO (Information Technology Outsourcing - ITO) do obsługi całych procesów biznesowych (Business Process Outsourcing - BPO) czy też centrów usług wspólnych (Shared Services Center - SSC). Jeśli mówi się o outsourcingu, to często cytowana jest wypowiedź Henriego Forda z 1923 r. w której stwierdził, że - jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my. Dziś jest to tak samo aktualne, jak wówczas.

Przetwarzanie w chmurze

Obecnie najczęściej spotykaną usługą związaną z przetwarzaniem w chmurze jest Infrastructure-as -a-Service (IaaS), czyli udostępnianie użytkownikom zasobów infrastruktury informatycznej. Mogą to być zasoby fizyczne lub wirtualne (moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa itp.). Z kolei Platform-as- -a-Service (PaaS) to udostępnianie dostępu przez przeglądarkę do gotowego środowiska programistycznego z możliwością uruchamiania i testowania własnych aplikacji. Natomiast usługa Software-as-a-Service (SaaS) to udostępnianie działających aplikacji do użytku przez klienta. W takim przypadku dostawca usługi dba o aktualizację i prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania. Udostępniane są też usługi Communications-as- -a-Service (CaaS), w których dostarcza się aplikacje i systemy komunikacji - np. gotowe contact center. Dla użytkownika jedną z głównych zalet korzystania z usług oferowanych w chmurze jest pobieranie opłat za faktycznie wykorzystywane zasoby, najczęściej w modelu pay as you go. Dla mniejszych organizacji, których nie stać na duże inwestycje w infrastrukturę i oprogramowanie, jest to bardzo atrakcyjne rozwiązanie. Na rynku oferowane są trzy główne modele chmur: prywatna, publiczna i hybrydowa. Podstawą atrakcyjności biznesowej przetwarzania w chmurze jest efekt skali. Dlatego oczywiste jest, że ceny usług oferowane w chmurach publicznych są z reguły najniższe. Sektor bankowy, ze względów prawnych i potrzeb wynikających z konieczności zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych, interesują raczej oferty związane z chmurami prywatnymi i hybrydowymi. Przetwarzanie w chmurze pozwala też na elastyczne dopasowanie do potrzeb, gdy pojawiają się krótkie okresy dużego zapotrzebowania na moc obliczeniową. Firmy nie muszą utrzymywać nadmiarowej infrastruktury IT. Według niektórych badań nawet do 90 proc. dostępnych mocy obliczeniowych pozostaje niewykorzystane. Zastrzeżenia związane z bezpieczeństwem i wymogami instytucji nadzorczych można spełnić, korzystając z chmur prywatnych. W takim razie, dlaczego poziom akceptacji tej technologii i związanych z nią usług jest w naszej branży niski?

Nieufność

Jak podano w materiale opublikowanym przez "bankinghub by zeb", należy rozróżnić cloud computing od jedynie wirtualizacji infrastruktury IT, która jest już wykorzystywana przez niektóre banki, np. Deutsche Bank, w prywatnych chmurach, lub przez operatorów centrów danych, takich jak GAD i FinanzInformatik. Zwrócono uwagę, że instytucje bankowe boją się utraty kontroasli nad danymi dotyczącymi klientów i transakcji. Ryzyko finansowe związane z zabezpieczeniem kluczowych danych może obecnie przewyższać potencjalne korzyści finansowe. Jednak coraz więcej banków ufa dostawcom usług ITO i temu, że są w stanie je dostarczać zgodnie z wymogami regulacyjnymi.

Pod koniec lutego tego roku, ogłoszono podpisanie przez Deutsche Bank 10-letniej umowy outsourcingowej z HP, na przejście do prywatnej chmury tej firmy. Zgodnie z umową dostarczy ona dedykowane usługi centrów danych w chmurze HP Helion. Umowa, jak mówią przedstawiciele Deutsche Banku, pozwoli - poprzez transformację infrastruktury IT - skupić się instytucji na tworzeniu i dostarczaniu nowych usług dla klientów. Specjaliści oceniają, że jest to przykład szukania przez banki oszczędności i koncentrowaniu się na wykorzystaniu ich podstawowych umiejętności i wiedzy związanej z działalnością bankową, a nie poświęcaniu zasobów na rozbudowywanie infrastruktury IT.

W minionym roku informowano, że na hybrydowe chmury IBM zdecydowały się dwa banki europejskie - hiszpański Banco Popular i Boursorama (należący do Société Générale). Ze strony dostawców usług chmurowych widać też działania zmierzające do pokazywania, że oferują gwarancje w zakresie zgodności z wymaganiami prawnymi i przepisami ochrony danych. Tu ważna może być też certyfikacja przez strony trzecie.

bank.2015.11.foto.123.400xOutsourcing procesów biznesowych

Jak oceniają analitycy firmy badawczej IDC, światowy rynek outsourcingu procesów biznesowych (BPO) ma rocznie wzrastać o 5,7 proc. i w 2017 r. osiągnąć wartość 209,4 mld dolarów (na rynku amerykańskim ma to być 4,3 proc. i 97,3 mld dolarów). Coraz więcej firm dostrzega płynące z takiego outsourcingu korzyści. W raporcie "Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2015", przygotowanym przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z: ANTAL International, Baker & McKenzie, Everest Group i JLL, podano, że w kwietniu 2015 r. w Polsce funkcjonowały 532 centra usług z kapitałem zagranicznym, należące do 356 inwestorów. Od początku 2014 r. do końca kwietnia 2015 r. powstało 60 nowych centrów usług. Przy czym centra świadczące usługi na rzecz firm z sektora finansowego (BIFS) stanowiły 48 proc. wszystkich takich ośrodków (BPO, ITO, SSC i R&D). Również dynamicznie rozwijają się centra usług dla biznesu z kapitałem polskim. Grupa kilkudziesięciu czołowych polskich firm outsourcingowych (BPO, ITO), centrów usług wspólnych (SSC) oraz centrów badawczo- rozwojowych (R&D) zatrudnia łącznie ponad 50 tys. osób. Jeśli uwzględni się małe i średnie firmy świadczące usługi outsourcingu IT lub outsourcingu finansowo-księgowego, to zatrudnienie można powiększyć o kolejne dziesiątki tysięcy osób. Jak oceniają autorzy publikacji, rosnący popyt na usługi outsourcingowe w Polsce pozwala sądzić, że centra usług z polskim kapitałem mają przed sobą stabilne perspektywy rozwoju.

Centra usług wspólnych

Dla mniejszych banków, np. spółdzielczych, atrakcyjnym rozwiązaniem może być budowa centrów (lub centrum) usług wspólnych SSC. Nie potrzeba ich relokować do innego kraju. Nie chodzi tu tylko o możliwe niższe koszty usług. Mniejsze banki mają dziś problem z pozyskaniem wykwalifikowanych kadr np. z zakresu bezpieczeństwa informatycznego. W małych bankach spółdzielczych koszty związane z IT nie są dziś wysokie, ale wynika to z tego, że systemy są tam tylko konserwowane. Nie prowadzi się żadnych prac związanych z rozwojem infrastruktury IT. Wspólne centrum pozwala przekazać większy procent środków na rozwój, co umożliwi oferowanie nowych i unowocześnionych produktów bankowych oraz spełnianie oczekiwań klientów na poziomie porównywalnym z dużymi bankami komercyjnym.

Coraz więcej mówi się o outsourcingu procesów zarządzania wiedzą (Knowledge Process Outsourcing - KPO). W zakres takich usług wchodzą m.in. badania nowych produktów, badania rynkowe, zarządzanie ryzykiem, analizy oraz przetwarzanie danych. Z takiego rodzaju outsourcingu korzystają duże światowe banki. Z kolei offshoring, czyli outsourcing w odległe regiony świata wydaje się dla banków zbyt dużym ryzykiem. Tu raczej więcej może zaoferować nearshoring, czyli outsourcing do krajów bliskich geograficznie.

W Polsce branża usług wspólnych rozwija się bardzo dynamicznie. Jesteśmy jednym z głównych światowych centrów świadczenia takich usług. Jeśli weźmie się pod uwagę liczbę zatrudnionych, to największym w Europie i trzecim na świecie. Funkcjonują u nas duże centra świadczące usługi dla największych światowych firm, takich jak: Google, IBM, Samsung. Na jednym ze spotkań, promujących Warmię i Mazury, Agnieszka Wysocka, dyrektor Biura Operacji Dokumentacji i Finansowania Handlu w Citi Handlowym, przedstawiła historię powstania i obecne funkcjonowanie ośrodka usług wspólnych w Olsztynie. Uruchomił go Bank Handlowy w 2000 r., centralizując operacje z oddziałów z całego kraju. Obecnie w centrum obsługiwane są zaawansowane produkty bankowe, w tym związane z zarządzaniem ryzykiem kredytowym. W Olsztynie mieści się też Citi Service Center, w którym obsługiwane są procesy dla krajów z Europy Zachodniej, Afryki i Stanów Zjednoczonych. Jednym z czynników, które zadecydowały o takiej lokalizacji, była dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Podsumowując, banki w tym roku powinny dostosować się do: rosnących kosztów zgodności z przepisami, zwiększających się oczekiwań klientów w zakresie technologii mobilnych oraz konkurencji ze strony firm spoza sektora w zakresie obsługi płatności. To przy kurczących się dochodach odsetkowych zmusza do poszukiwania oszczędności. Rynek usług związanych z przetwarzaniem w chmurze i outsourcingiem jest dziś dojrzały i przygotowany, by oferować usługi dla branży bankowej. Jest też duże pole do współpracy i budowy centrów usług wspólnych.

 

Udostpnij artyku: