IT@Bank 2015: Bankowa przyszłość

BANK 2015/11

Pomimo dojrzałości technologicznej i atrakcyjności kosztowej, outsourcing i cloud computing tylko w ograniczonym zakresie zyskały akceptację w sektorze bankowym - i to nie tylko w Polsce. Jednak trwale utrzymujące się niskie stopy procentowe i zwiększenie się poziomu świadomości cenowej klientów wymuszają szukanie sposobów obniżenia kosztów.

Pomimo dojrzałości technologicznej i atrakcyjności kosztowej, outsourcing i cloud computing tylko w ograniczonym zakresie zyskały akceptację w sektorze bankowym - i to nie tylko w Polsce. Jednak trwale utrzymujące się niskie stopy procentowe i zwiększenie się poziomu świadomości cenowej klientów wymuszają szukanie sposobów obniżenia kosztów.

Bohdan Szafrański

O zaletach przetwarzania w chmurze i outsourcingu usług IT mówi się już od kilku lat. Znane są wszystkie zalety i zagrożenia związane z takimi rozwiązaniami. Dlatego zastanawia nadal ograniczone zainteresowanie tymi usługami ze strony sektora bankowego. Jednak sytuacja na rynku zmusza do ponownego zastanowienia się, jakie kompetencje są kluczowe dla prowadzonej działalności, a jakie nie i można je uzyskać na rynku (dotyczy to np. usług operacyjnych). Na rynku jest obecnie dostępna szeroka oferta od outsourcingu usług IT/ ITO (Information Technology Outsourcing – ITO) do obsługi całych procesów biznesowych (Business Process Outsourcing – BPO) czy też centrów usług wspólnych (Shared Services Center – SSC). Jeśli mówi się o outsourcingu, to często cytowana jest wypowiedź Henriego Forda z 1923 r. w której stwierdził, że – jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my. Dziś jest to tak samo aktualne, jak wówczas.

Przetwarzanie w chmurze

Obecnie najczęściej spotykaną usługą związaną z przetwarzaniem w chmurze jest Infrastructure-as -a-Service (IaaS), czyli udostępnianie użytkownikom zasobów infrastruktury informatycznej. Mogą to być zasoby fizyczne lub wirtualne (moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa itp.). Z kolei Platform-as- -a-Service (PaaS) to udostępnianie dostępu przez przeglądarkę do gotowego środowiska programistycznego z możliwością uruchamiania i testowania własnych aplikacji. Natomiast usługa Software-as-a-Service (SaaS) to udostępnianie działających aplikacji do użytku przez klienta. W takim przypadku dostawca usługi dba o aktualizację i prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania. Udostępniane są też usługi Communications-as- -a-Service (CaaS), w których dostarcza się aplikacje i systemy komunikacji – np. gotowe contact center. Dla użytkownika jedną z głównych zalet korzystania z usług oferowanych w chmurze jest pobieranie opłat za faktycznie wykorzystywane zasoby, najczęściej w modelu pay as you go. Dla mniejszych organizacji, których nie stać na duże inwestycje w infrastrukturę i oprogramowanie, jest to bardzo atrakcyjne rozwiązanie. Na rynku oferowane są trzy główne modele chmur: prywatna, publiczna i hybrydowa. Podstawą atrakcyjności biznesowej przetwarzania w chmurze jest efekt skali. Dlatego oczywiste jest, że ceny usług oferowane w chmurach publicznych są z reguły najniższe. Sektor bankowy, ze względów prawnych i potrzeb wynikających z konieczności zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych, interesują raczej oferty związane z chmurami prywatnymi i hybrydowymi. Przetwarzanie w chmurze pozwala też na elastyczne dopasowanie do potrzeb, gdy pojawiają się krótkie okresy dużego zapotrzebowania na moc obliczeniową. Firmy nie muszą utrzymywać nadmiarowej infrastruktury IT. Według niektórych badań nawet do 90 proc. dostępnych mocy obliczeniowych pozostaje niewykorzystane. Zastrzeżenia związane z bezpieczeństwem i wymogami instytucji nadzorczych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: