IT@Bank 2015: Presja nadregulacji

BANK 2015/11

- Wielkim wyzwaniem okazała się dla nas drastyczna i szybka obniżka opłaty interchange. Przed nami trudna do wdrożenia dyrektywa płatnicza PSD2. Wciąż mamy do czynienia z próbami ograniczenia nam pola działania - mówił na początku 2015 r. Krzysztof Pietraszkiewicz. A to przecież nie wszystkie regulacje, które banki będą musiały wdrożyć.

Maria Lewko

Jeśli wziąć pod uwagę bankową koniunkturę, to w tym roku nie było dobrze. Dopiero wrześniowy pomiar przerwał kilkumiesięczny spadek głównego indeksu Monitora Bankowego. Na 2,3-pkt. wzrost Indeksu PENGAB największy wpływ miały jednak prognozy pracowników bankowych. Główny wskaźnik z tego zakresu wzrósł o 4,9 pkt. proc. Uwagę zwracają również pozytywne opinie bankowców w zakresie produktów depozytowych osób indywidualnych i przedsiębiorstw. Wszystkie pomiary w tym zakresie notowały kilkunastoprocentowe wzrosty.

– Poprawa sytuacji jest wynikiem kształtującej się tendencji przewidywanego w IV kwartale wzrostu aktywności klientów na rynku bankowym – ocenia dr Marcin Idzik z TNS Polska. – Wskaźnik wyprzedzający wzrósł o 4,9 pkt. do 31 pkt. Bieżąca poprawa ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: