IT@Bank 2015: Presja nadregulacji

BANK 2015/11

- Wielkim wyzwaniem okazała się dla nas drastyczna i szybka obniżka opłaty interchange. Przed nami trudna do wdrożenia dyrektywa płatnicza PSD2. Wciąż mamy do czynienia z próbami ograniczenia nam pola działania - mówił na początku 2015 r. Krzysztof Pietraszkiewicz. A to przecież nie wszystkie regulacje, które banki będą musiały wdrożyć.

- Wielkim wyzwaniem okazała się dla nas drastyczna i szybka obniżka opłaty interchange. Przed nami trudna do wdrożenia dyrektywa płatnicza PSD2. Wciąż mamy do czynienia z próbami ograniczenia nam pola działania - mówił na początku 2015 r. Krzysztof Pietraszkiewicz. A to przecież nie wszystkie regulacje, które banki będą musiały wdrożyć.

Maria Lewko

Jeśli wziąć pod uwagę bankową koniunkturę, to w tym roku nie było dobrze. Dopiero wrześniowy pomiar przerwał kilkumiesięczny spadek głównego indeksu Monitora Bankowego. Na 2,3-pkt. wzrost Indeksu PENGAB największy wpływ miały jednak prognozy pracowników bankowych. Główny wskaźnik z tego zakresu wzrósł o 4,9 pkt. proc. Uwagę zwracają również pozytywne opinie bankowców w zakresie produktów depozytowych osób indywidualnych i przedsiębiorstw. Wszystkie pomiary w tym zakresie notowały kilkunastoprocentowe wzrosty.

– Poprawa sytuacji jest wynikiem kształtującej się tendencji przewidywanego w IV kwartale wzrostu aktywności klientów na rynku bankowym – ocenia dr Marcin Idzik z TNS Polska. – Wskaźnik wyprzedzający wzrósł o 4,9 pkt. do 31 pkt. Bieżąca poprawa sytuacji na rynku depozytowym oraz spadek aktywności klientów na rynku kredytowym jest w dużym stopniu efektem wpływu czynników sezonowych. We wrześniu nastąpiła znaczna korekta oceny przewidywanej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz gospodarki kraju. W najbliższym półroczu środowisko bankowe oczekuje wzrostu wartości wskaźnika kredytów mieszkaniowych, poprawy sytuacji w obszarze lokat długoterminowych osób indywidualnych, nieznacznego spadku dynamiki kredytów obrotowych i inwestycyjnych – wymienia.

Prognozy sześciomiesięczne dotyczące gospodarki kraju i przedsiębiorstw zanotowały spadki odpowiednio o 12 i 10 pkt. proc. Analizując prognozy rozwoju bankowości, prawie jedna trzecia badanych największej szansy dla polskiego systemu bankowego upatruje w rozwoju gospodarczym kraju. Dopiero na kolejnych miejscach bankowcy wymieniają innowacyjne technologie i produkty.

Za droga karta dla Kowalskiego

W ciągu roku liczba klientów bankowości internetowej wzrosła o blisko 4 mln (16,77 proc.),co oznacza wzrost o ponad 1 mln (4,44 proc.) w stosunku do I kw. 2015 r. – wynika z 19. edycji raportu NetB@nk przygotowanego przez Związek Banków Polskich. W ostatnich 12 miesiącach o ponad 1,2 mln (10,07 proc.) wzrosła liczba aktywnych klientów indywidualnych bankowości internetowej (czyli takich, którzy logują się przynajmniej raz w miesiącu). W minionym kwartale wzrost ten wyniósł ponad 330 tys. (2,58 proc.).

– Bankowość internetowa rozwija się nieprzerwanie od wielu lat i widać, że dynamika przyrostów utrzymuje się na wysokim poziomie – skomentował wyniki raportu Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. – To bardzo pozytywny trend, ponieważ e-bankowość jest bezpieczna i oszczędza czas naszych klientów. To także doskonałe narzędzie zwiększające efektywność naszej gospodarki. Z wrześniowej edycji badania Monitor Bankowy, które ZBP realizuje od 17 lat, wynika, że banpomockowcy upatrują w rozwoju innowacyjnych technologii i produktów szanse na rozwoju sektora bankowego w przyszłości – wyjaśnił prezes ZBP.

Pod koniec II kw. 2015 r. ponad 2,15 mln małych i średnich przedsiębiorstw mogło korzystać z usług e-bankowości. W porównaniu do I kw. 2015 r. oznacza to spadek o około 32 tys. (1,48 proc.). Jednak porównaniu do II kw. 2014 r. odnotowano wzrost liczby uż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: