IT@Bank 2015: Przedpłacony ból głowy

BANK 2015/11

Ta decyzja spadła na banki jak grom z jasnego nieba. W wydawaniu i obsłudze kart pre-paidowych niektórzy z wystawców upatrywali recepty na spadające przychody z transakcji. Tymczasem interwencja Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego skutecznie te plany zniweczyła. Czy rzeczywiście nic nie zapowiadało wymuszenia przez nadzór na bankach ograniczeń w wydawaniu plastików na okaziciela?

Andrzej Ostrowski

„W ramach monitorowania rynku usług płatniczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: UKNF) zidentyfikował świadczone przez niektóre banki usługi, polegające na wydawaniu tzw. „kart przedpłaconych”. Analiza działalności banków w związku ze świadczeniem tych usług budzi (…) zastrzeżenia co do prawidłowości tej działalności z punktu widzenia obowiązującego prawa” – napisał zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciech Kwaśniak w piśmie z 10 lipca 2015 r. skierowanym do banków.

Wiceszef nadzoru zwraca uwagę przedstawicielom sektora w Polsce, że sprzedaż kart przedpłaconych była określana i reklamowana jako „wydawanie pieniądza elektronicznego”. W opinii urzędników oznacza to, że banki nie traktowały środków przyjętych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: