IT@Bank 2015: Wdrożenie systemu ochrony informacji w dużej firmie sektora finansowego z wykorzystaniem rozwiązania Websense

BANK 2015/11

Projekty DLP wciąż jeszcze uchodzą za trudne, a ich wdrożenie za proces skomplikowany. Jednocześnie niewiele firm dzieli się w swoim środowisku dobrymi praktykami i doświadczeniami w tym zakresie. Dlatego też zamiast kolejnego, suchego opisu technologii pozwoliliśmy sobie na zainicjowanie pomysłu dzielenia się opisem wdrożeń przeprowadzanych przez naszych klientów lub partnerów.

Projekty DLP wciąż jeszcze uchodzą za trudne, a ich wdrożenie za proces skomplikowany. Jednocześnie niewiele firm dzieli się w swoim środowisku dobrymi praktykami i doświadczeniami w tym zakresie. Dlatego też zamiast kolejnego, suchego opisu technologii pozwoliliśmy sobie na zainicjowanie pomysłu dzielenia się opisem wdrożeń przeprowadzanych przez naszych klientów lub partnerów.

Anna Zawadzka
Territory Manager Poland

Jako pierwszych poprosiliśmy o podzielenie się wiedzą platinum partnera Websense, firmę Ratels. Mam nadzieję, że stanie się to przykładem dla innych.

Metodyka, wiedza, zaangażowanie Wdrożenie każdego systemu informatycznego musi przebiegać w sposób uporządkowany i przemyślany. Nawet najlepsza technologia bez metodycznego podejścia do prac nie zagwarantuje sukcesu wdrożeniowego. Jednakże nawet najlepsze podejście do mechanizmów prowadzenia projektu bez solidnej wiedzy technicznej odnośnie wdrażanego systemu oraz jego uruchamia nia w środowisku klienta również nie jest gwarantem sukcesu. Konieczne jest zatem połączenie metodycznego podejścia z wiedzą techniczną i oczywiście zaangażowaniem wszystkich stron w realizację projektu. Niby są to kwestie oczywiste, ale, jak pokazuje życie, nie zawsze pamięta się o tak podstawowej kwestii.

Ratels Sp. z o.o. zrealizowała już z sukcesem wiele wdrożeń systemu Websense. Z tego względu byliśmy gotowi podjąć się nowego wyzwania, które miało polegać na wdrożeniu modułów AP-Email (ochrona poczty elektronicznej), AP-Data (ochrona informacji przed wyciekiem z przedsiębiorstwa) i AP-Web (ochrona ruchu Web) w dużej firmie finansowej.

Fiasko projektów w zdecydowanej większości ma swoje źródła już na początku, w fazie przygotowania i inicjowania projektu. To nierealistyczne plany sformułowane na wstępie, w trakcie realizacji projektu stają się niemożliwe do zrealizowania. Pociąga to za sobą wiele działań związanych z zaistnieniem sytuacji nadzwyczajnych. Dlatego też początkowe prace polegały na zbudowaniu realistycznego planu projektu. Planu, który odzwierciedlał także ograniczenia narzucone na projekt przez klienta. Pamiętać bowiem należy, że projekt realizowany jest w istniejącym już środowisku, które narzuca swoje ograniczenia czasowe, techniczne, finansowe. Wymaga ono także dotrzymania przez projekt pewnych kamieni milowych. Ważne jest, aby w budowę planu projektu zaangażowani byli także przedstawiciele klienta, ponieważ taki plan obejmuje również prace, które muszą być zrealizowane przez jego pracowników. Plan to nie tylko harmonogram, ale również wiele innych produktów zarządczych. W trakcie planowania opracowane i zatwierdzone zostały opisy produktów cząstkowych. Są one bardzo przydatne w trakcie prac wdrożeniowych. To dzięki nim doprecyzowane zostało, co dokładnie kryje się pod konkretnym produktem wytwarzanym w trakcie prac projektowych. Dzięki temu wszyscy mieliśmy pewność, że osoby zaangażowane w projekt mają dokładnie takie samo rozumienie tego, co ma być wytwarzane.

W początkowym okresie równie ważne jest zdefiniowanie mechanizmów, według których będzie działać projekt. Dlatego też w tej fazie wspólnie z klientem zidentyfikowano osoby odpowiedzialne za konkretne obszary prac, ustalono zasady raportowania, uzgodniono zasady przekazywania zagadnień i ryzyk, ustalono częstotliwość i formułę spotkań okresowych. Czas poświęcony na prace przygotowawcze nie był czasem straconym. W wyniku tych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: