IT@Bank 2015: Zabezpieczenia danych a ciągłość biznesu – jak minimalizować ryzyko przestojów?

BANK 2015/11

Decydenci banków i instytucji finansowych doskonale zdają sobie sprawę, że bezpieczeństwo danych ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia prowadzonych przez nich działań biznesowych. Od niego wszak zależy zaufanie klientów i reputacja instytucji, które trudno oszacować w kategoriach czysto pieniężnych. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo danych to nie tylko ochrona przed cyberzagrożeniami, lecz także zdolność do skutecznego i błyskawicznego ich odzyskiwania, co stanowi o zdolności zagwarantowania ciągłości biznesowej

Decydenci banków i instytucji finansowych doskonale zdają sobie sprawę, że bezpieczeństwo danych ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia prowadzonych przez nich działań biznesowych. Od niego wszak zależy zaufanie klientów i reputacja instytucji, które trudno oszacować w kategoriach czysto pieniężnych. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo danych to nie tylko ochrona przed cyberzagrożeniami, lecz także zdolność do skutecznego i błyskawicznego ich odzyskiwania, co stanowi o zdolności zagwarantowania ciągłości biznesowej

Krzysztof Rachwalski
dyrektor regionalny na rynkach Europy Wschodniej w Veeam Software

Ten aspekt bezpieczeństwa IT jest szczególnie istotny w przypadku awarii, które powodują kosztowne przestoje, a mogą przydarzyć się w przedsiębiorstwach bez względu na sektor i skalę prowadzonej działalności.

Przestoje przyczyniają się do olbrzymich strat finansowych i utraty reputacji Jak wskazują dane zawarte w Veeam Data Center Availability Report 2014, duże przedsiębiorstwa, w tym banki, które korzystają wyłącznie z tradycyjnego backupu, nie są w stanie zagwarantować ciągłości biznesowej. W takich firmach awarie aplikacji zdarzają się średnio 13 razy w roku, a nieplanowane przestoje powodują straty sięgające nawet 2,3 mln dol. rocznie. Przeciętny koszt dla organizacji wynikający z jednej godziny niedostępności usług wynosi około 110 tys. dolarów. Utrata przychodów wynika tu m.in. z obniżenia produktywności i niewykorzy stanych możliwości biznesowych. Tradycyjny backup nie gwarantuje też pełnej ochrony, ponieważ jedna na sześć prób przywrócenia danych z kopii zapasowej kończy się niepowodzeniem. Banki nie mogą pozwolić sobie na takie zakłócenia działalności, ponieważ ich konsekwencją są nie tylko wymierne straty finansowe, ale także trudny do oszacowania uszczerbek wizerunkowy.

Klęski naturalne i zdarzenia losowe – przyczyny niedostępności, którym można przeciwdziałać Choć firmy rzadko podają takie informacje do publicznej wiadomości, wiele awarii informatycznych spowodowanych jest niewystarczającym zabezpieczeniem centrów danych na wypadek klęsk żywiołowych. Według danych NatCatSERVICE tylko w 2014 r. w najbardziej zaludnionych rejonach świata zanotowano 980 zdarzeń o charakterze kataklizmu, z których każde mogło zakłócić działalność przedsiębiorstw albo nawet spowodować wielodniowe przestoje. Nie trzeba szukać daleko, ponieważ źródłem niedostępności usług nie zawsze muszą być tropikalne cyklony, powodzie czy nagłe trzęsienia ziemi. Także w naszym rejonie geograficznym przedsiębiorstwa narażone są na skutki katastrof naturalnych. Przykładowo raport opublikowany przez Google ujawnił, że 13 sierpnia br. instalacje elektryczne w belgijskim centrum przetwarzania danych Google zostały aż czterokrotnie trafione przez pioruny.

Rezultatem tego incydentu była awaria zasilania, która spowodowała utratę 0,000001 proc. informacji, dwunastogodzinny przestój w dostępie do danych i niedogodności dla klientów giganta z Mountain View w Europie Zachodniej. Szczęśliwie jednak firma Google posiadała odpowiedni plan reagowania kryzysowego, dzięki któremu informacje były kopiowane na wiele serwerów. To pozwoliło zminimalizować skutki awarii i uniknąć całkowitej utraty danych. Właśnie taki plan ich odzyskiwania w przypadku awarii, uwzględniający stosowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych, powinien być nieodzownym elementem strategii IT każdego banku.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: