IT – Consulting: Doradztwo z zakresu organizacji rozwoju systemów

BANK 2011/03

Klawiatura komputera i cyfrowa kłódka
Cyberbezpieczeństwo Fot. stock.adobe.com/sarayut_sy

Doświadczenia wielu firm doradczych z obszaru szeroko rozumianej informatyki wskazują, że najczęstszymi motywatorami zmian i rozwoju systemów informatycznych w bankach są dążenia do globalnej standaryzacji i ujednolicania systemów w grupach bankowych; zmiany wymogów regulacyjnych oraz istotne zmiany dotyczące relacji z klientem. Dążąc do globalnej standaryzacji i ujednolicenia systemów w grupie, międzynarodowe banki często narzucają wybór rozwiązań informatycznych wszystkim, także tym podporządkowanym w wyniku przejęcia lub fuzji.

Jerzy Cichowicz,
Urszula Freeman

Takie działanie pozwala uzyskać korzyści synergiczne, wynikające ze skali funkcjonowania systemów. Ta duża skala jest swoistą kartą przetargową w negocjacjach z dostawcami systemów, lub usług związanych z ich utrzymaniem i rozwojem. Częstym scenariuszem jest realizacja wdrożenia pilotażowego w jednej lokalizacji, a następnie wykorzystanie zdobytych w ten sposób doświadczeń i już przeszkolonych własnych ekspertów w pozostałych lokalizacjach. Taki model doskonale się sprawdza także w procesie zmian adaptacyjnych systemów do nowych regulacji, np. wynikających z konieczności implementacji Dyrektywy MiFID czy Rekomendacji T. Kolejnym motorem zmian są częste zmiany regulacji bankowych. Częstotliwość ta tłumaczy zwykle duże zasoby ludzkie i kompetencyjne w bankowych departamentach informatycznych.

[alebankmodule ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: