IT – Consulting: Nowoczesne rozwiązania IT a sprawne i skuteczne dochodzenie należności na drodze prawnej

BANK 2011/03

Czy na początku drugiej dekady obecnego stulecia, w dobie dynamicznego rozwoju systemów IT możliwe jest jeszcze budowanie skutecznego i sprawnego procesu windykacji prawnej z pominięciem wsparcia specjalistycznych technologii i rozwiązań z zakresu IT? W jaki sposób rozwój technologii realnie wpływa na możliwość optymalizacji po stronie tzw. wierzycieli masowych, w tym przede wszystkim banków, procesu skutecznego zarządzania swoimi wierzytelnościami, w szczególności w przypadku powierzenia dochodzenia należności na drodze prawnej wyspecjalizowanym kancelariom prawnym?

Michał Korgol
Partner w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy

Jeszcze pod koniec lat 90. i na początku obecnego stulecia support technologii IT w zakresie windykacji prawnej ograniczał się często wyłącznie do obsługi mało zaawansowanych programów umożliwiających obsługę spraw na drodze postępowania sądowego lub egzekucyjnego i generowania dla wierzycieli podstawowych raportów. Wierzyciele ci, w tym banki, niejednokrotnie – z uwagi na ograniczone możliwości kontrolne, jak również ze względu brak realnego wpływu na zarządzanie swoim portfelem – odstępowali od powierzania obsługi spraw podmiotom zewnętrznym lub wprowadzali do obsługi stosowne ograniczenia, które z kolei nie pozwalały uzyskiwać pełnych korzyści z procesu.

Rozwój rynku windykacji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: