IT – Consulting: Samodzielnie czy z pomocą specjalistów?

BANK 2011/03

Branża windykacyjna odgrywa bardzo ważną rolę dla całej gospodarki. Powstawanie zaległości płatniczych na linii firma-konsument oraz pomiędzy firmami ma nie tylko negatywne skutki dla wierzyciela, który nie otrzymuje należnych pieniędzy, ale niesie za sobą konsekwencje w skali makroekonomicznej. Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową branża ta będzie się rozwijała bardzo dynamicznie, a do roku 2014 wartość rynku windykacji w Polsce wzrośnie do 22,2 mld zł.

Sławomir Dolecki

Postępowanie windykacyjne to nieodłączny element działalności finansowej. Banki już wiele lat temu zautomatyzowały te procesy, wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne, które mają nie tylko wesprzeć możliwość odzyskiwania należności, ale w dużej części umożliwić uniknięcie go. Szybko bowiem okazało się, że dobrze skorelowany z modelem scoringowym system windykacyjny staje się nieocenionym narzędziem, pozwalającym już na etapie weryfikacji ryzyka związanego z klientem ocenić wstępne prawdopodobieństwo problemów ze spłacaniem należności

Coraz więcej niespłacanych zobowiązań

Rynek jednak zmienia się bardzo dynamicznie. Zmieniają się także dłużnicy i ich podejście ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: