IT – IMPAQ: Więcej niż ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

NBS 2018/05

Konieczność realizacji przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa transakcji, stała się dla Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. doskonałą okazją, by zwiększyć funkcjonalność i bezpieczeństwo wykorzystywanych systemów informatycznych. Zarząd banku podjął decyzję o zakupie systemu kdPrevent, który wspomaga przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz innym nadużyciom w tym AntiFraudHub w części dotyczącej zapobieganiu wyłudzeniom kredytowym. Dostawcą rozwiązania jest firma IMPAQ.

Konieczność realizacji przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa transakcji, stała się dla Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. doskonałą okazją, by zwiększyć funkcjonalność i bezpieczeństwo wykorzystywanych systemów informatycznych. Zarząd banku podjął decyzję o zakupie systemu kdPrevent, który wspomaga przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz innym nadużyciom w tym AntiFraudHub w części dotyczącej zapobieganiu wyłudzeniom kredytowym. Dostawcą rozwiązania jest firma IMPAQ.

– Każdy bank powinien dostosować się do obowiązujących wymogów ustawowych, a w tym przypadku mówimy o ustawie, której celem jest zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Wymogi te można spełnić na wiele różnych sposobów. Bank BPS zdecydował się na zainwestowanie w elastyczny, kustomizowany i rozwojowy system firmy IMPAQ – mówi Renata Dąbrowska, Dyrektor Departamentu Informatyki w Banku BPS. – Uwzględnienie we wdrożeniu nie tylko obszaru obowiązkowego, ale też bardziej kompleksowego punktu widzenia pozwala nam znacząco ograniczyć ryzyko wykorzystania banku do celów przestępczych w obszarze finansowym, a jest to bardzo ważny element działalności każdej instytucji zaufania publicznego. Ponadto wybrane rozwiązanie korzystnie wpływa na procesy obsługi klientów w czasie rzeczywistym, w tym na proces rozpatrywania wniosków kredytowych oraz wykonywania płatności krajowych i zagranicznych, a także procesy oceny ryzyka klientów potencjalnych i rzeczywistych.

Rozwiązanie przyszłościowe

Systemy kdPrevent oraz AntiFraudHub zostały zintegrowane z najważniejszymi systemami w banku, łącząc je jednocześnie z wieloma bazami danych i usługami zewnętrznymi. – Wdrożenie zostało poprzedzone szczegółową analizą, której najważniejszym elementem było dokonanie mapowania danych pozyskiwanych z systemów bankowych. Na życzenie banku system został rozszerzony o trzy dodatkowe moduły, a całość jest przygotowana do dalszej rozbudowy w zależności od zapotrzebowania użytkownika – podkreśla Ewa Bielawska, Dyrektor Sektora Bankowego IMPAQ.Dzisiaj pozwala to bankowi na bieżącą analizę transakcji, ocenę ryzyka klientów oraz zarządzanie informacją o incydentach. Bank ma możliwość prowadzenia analizy pod kątem występowania podmiotów na listach sankcyjnych i PEP oraz oceny wiarygodności wnioskodawców kredytowych. W odniesieniu do dotychczasowego systemu używanego przez bank, system kdPrevent wraz z AntiFraudHub mają rozszerzoną funkcjonalność i stanowią przyszłościowe rozwiązanie. Nowo wdrożone systemy umożliwiają analizę transakcji offline, weryfikację online zarówno transakcji krajowych, jak i zagranicznych, importowanie list sankcyjnych i ocenę ryzyka klienta pod wieloma aspektami łącznie z weryfikacją w bazach zewnętrznych. Należy podkreślić, że systemy pozwalają także na ewidencjonowanie spraw, raportowanie i tworzenie reguł.W najbliższej przyszłości Bank BPS przewiduje rozbudowę kdPrevent poprzez integrację z innymi systemami, nadążając za kolejnymi projektami regulacyjnymi i tworzenie dodatkowych reguł analitycznych.

Dodatkowe możliwości rozwojowe

Nowe rozwiązanie przynosi także dodatkowe możliwości rozwojowe.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.Działa na polskim rynku od 1992 roku – początkowo jako Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 2002 r. Zrzeszając 350 banków spółdzielczych, tworzy największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce. Ma wyjątkowy profil działalności, ponieważ łączy funkcje banku zrzeszającego oraz komercyjnego. Świadczy szeroki zakres usług dla banków spółdzielczych i równocześnie jest ich partnerem biznesowym i reprezentantem. Dodatkowo poprzez sieć liczącą 35 placówek oferuje konkurencyjne produkty finansowe dla klientów korporacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się w obsłudze samorządów, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki.
– System wdrożony został w Banku BPS, ale nie zapominamy o tym, że jesteśmy zrzeszeniem, czyli w przypadku każdej nowej inwestycji uwzględniamy również 350 banków spółdzielczych – wyjaśnia Renata Dąbrowska. – Obecnie pracujemy nad modelem biznesowym opisującym warunki na jakich banki spółdzielcze mogłyby korzystać z tego rozwiązania. Banki spółdzielcze mają zróżnicowane obszary działań oraz różne aktywa i portfele klientów, dlatego model biznesowy będzie musiał uwzględniać wielorakie wymagania poszczególnych banków, aby udostępniony im zakres funkcjonalny kdPrevent i AntiFraudHub był adekwatny do ich potrzeb, użyteczny i korzystny finansowo. Dzięki temu banki spółdzielcze z jednej strony wypełnią obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a z drugiej strony podniosą poziom bezpieczeństwa transakcji, zmniejszą ryzyko kredytowe i poprawią procesy obsługi klientów. Znamy zamierzenia Banku BPS w tym zakresie i jesteśmy do nich przygotowani – nie ukrywa Ewa Bielawska. – Wspólnie z bankiem pracujemy nad możliwością udostępnienia zestawu usług dla zrzeszonych banków. Dzięki wykorzystaniu instalacji centralnej Banku BPS i możliwości instalowania wybranych aplikacji lokalnie na stacjach roboczych znacząco zredukowane zostaną nakłady potrzebne do włączenia kolejnych banków spółdzielczych do systemu.
Firma świadczy usługi doradcze i IT na terenie Europy. Dostarcza pełne rozwiązania dla firm działających w sektorze usług finansowych i telekomunikacji. Oferuje usługi doradcze, rozwój, integrację, utrzymanie systemów oraz wsparcie w obszarze zarządzania IT i zarządzania biznesowego. Począwszy od roku 1992 IMPAQ służy swoim klientom dogłębną wiedzą i doświadczeniem, sprawdzonymi metodami i technikami działania opracowanymi w ciągu wieloletniej działalności. Zatrudnia 200 pracowników w czterech biurach, ma centra rozwoju w Polsce oraz partnerów zajmujących się tworzeniem oprogramowania na Ukrainie i w Białorusi.

Reputacja jest wartością najważniejszą

Inwestycja w nowe rozwiązania informatyczne spowodowała, że Bank BPS znacząco obniża poziom ryzyka oraz usprawnia i czyni obsługę klientów zdecydowanie bezpieczniejszą. Może dzisiaj na bieżąco wykorzystywać dane z wielu różnych – w tym z zewnętrznych – zasobów informatycznych na potrzeby analizy w zakresie zmniejszenia ryzyka utraty środków finansowych.– W części AML mówimy raczej o wymogach regulacyjnych, jakie są nakładane na banki, ale wdrożona została również część antyfraudowa, co w sumie umożliwia objęcie procesu udzielania kredytów dużo szerszym niż dotychczas zakresem oceny wiarygodności wnioskodawców i w efekcie redukuje ryzyko wyłudzeń i udzielania złych kredytów – podsumowuje Renata Dąbrowska. – Dodatkową korzyścią jest fakt, że informatyzujemy procesy w banku, co pozwala między innymi na automatyczne generowanie alertów o ryzyku związanym z klientem, rachunkiem czy transakcją, ryzykownymi powiązaniami biznesowymi różnych podmiotów, jak również o niedozwolonych praktykach wewnątrz bankowych. Ma to znaczenie dla jakości obsługi klientów, naszego bezpieczeństwa i poziomu ryzyka kredytowego, a wszystko to wpływa na reputację banku, która jest dla każdej instytucji finansowej bardzo istotnym czynnikiem.
Udostępnij artykuł: