IT@BANK 2011

IT@BANK

   16 listopada 2011 r. odbyła się III edycja konferencji IT@BANK, która składała się na cykl dorocznych spotkań dyrektorów obszarów IT w bankach, członków zarządu oraz wiceprezesów odpowiedzialnych za informatykę w bankach. Organizatorami konferencji jest "Miesięcznik Finansowy BANK" - magazyn kadry menedżerskiej banków przy współpracy z Forum Technologii Bankowych ZBP. W trakcie tej jednodniowej konferencji zostaną poruszone tematy najbardziej priorytetowych działań w obszarze technologii, które należałoby przeprowadzić, mając na uwadze dzisiejszą sytuację rynkową. Konferencja zostanie podzielona na 3 sesje: I. Konsumeryzacja IT. II. Cloud Computing - Czy banki w Polsce wejdą w chmurę obliczeniową?. III. Zarządzanie ciągłością działania. Ważną częścią konferencji będzie specjalny panel dyskusyjny: Nowoczesne technologie dla polskiej gospodarki. Konferencja odbędzie się w warszawskim Hotelu Hilton, przy ul. Grzybowskiej 63. Udział w konferencji dla przedstawicieli banków i instytucji finansowych, w tym przede wszystkim kadry zarządzającej jest bezpłatny. Organizatorzy informują, że liczba miejsc bezpłatnych jest ograniczona - tylko 200 osób, które zarejestrują się jako pierwsze, mogą skorzystać z tej możliwości. Wymagana jest rejestracja. Przedstawicieli firm komercyjnych - dostawców produktów i usług informatycznych, jak również usług doradczych - zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt z organizatorami: p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl lub k.mazan@wydawnictwocpb.pl.   

   16 listopada 2011 r. odbyła się III edycja konferencji IT@BANK, która składała się na cykl dorocznych spotkań dyrektorów obszarów IT w bankach, członków zarządu oraz wiceprezesów odpowiedzialnych za informatykę w bankach. Organizatorami konferencji jest "Miesięcznik Finansowy BANK" - magazyn kadry menedżerskiej banków przy współpracy z Forum Technologii Bankowych ZBP. W trakcie tej jednodniowej konferencji zostaną poruszone tematy najbardziej priorytetowych działań w obszarze technologii, które należałoby przeprowadzić, mając na uwadze dzisiejszą sytuację rynkową. Konferencja zostanie podzielona na 3 sesje: I. Konsumeryzacja IT. II. Cloud Computing - Czy banki w Polsce wejdą w chmurę obliczeniową?. III. Zarządzanie ciągłością działania. Ważną częścią konferencji będzie specjalny panel dyskusyjny: Nowoczesne technologie dla polskiej gospodarki. Konferencja odbędzie się w warszawskim Hotelu Hilton, przy ul. Grzybowskiej 63. Udział w konferencji dla przedstawicieli banków i instytucji finansowych, w tym przede wszystkim kadry zarządzającej jest bezpłatny. Organizatorzy informują, że liczba miejsc bezpłatnych jest ograniczona - tylko 200 osób, które zarejestrują się jako pierwsze, mogą skorzystać z tej możliwości. Wymagana jest rejestracja. Przedstawicieli firm komercyjnych - dostawców produktów i usług informatycznych, jak również usług doradczych - zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt z organizatorami: p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl lub k.mazan@wydawnictwocpb.pl.   

Udostępnij artykuł: