IT@BANK 2012: Zarządzenie procesami w bankowości

BANK 2012/11

Jedną z dróg prowadzących do realizacji strategii jest wdrożenie w organizacji praktyki zarządzania procesami biznesowymi. Nie jest to projekt, który ma swój początek i wyznaczony koniec, to trwający nieprzerwanie program.

Marek Hewelke
Dyrektor Sprzedaży Sektora Bankowego Sii

Potrzeba zarządzania procesami biznesowymi najczęściej pojawia się w dojrzałych, szukających sposobu na uporządkowanie czynności biznesowych organizacjach. Inwestycja ta powinna mieć swoje źródło w departamentach biznesowych. IT nie jest stroną inicjującą uruchomienie programu BPM, choć z drugiej strony program zarządzania procesami biznesowymi jest dobrze wspierany przez rozwiązania informatyczne. Wdrażanie programu BPM najczęściej rozpoczyna się od identyfikacji istniejących procesów. Analitycy biznesowi są odpowiedzialni za stworzenie katalogu procesów, zawierającego szczegółowe opisy algorytmów wraz z informacją o zasobach zaangażowanych w ich realizację. Procesy opisane w powszechnie znanej notacji BPMN, pozwalającej na lepszą komunikację pomiędzy stronami zaangażowanymi w prace analityczne, w jednoznaczny sposób mogą być zaimplementowane przez dostawców usług IT.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: