IT@BANK 2012

IT@BANK

IT@BANK 2012 Największe w roku wydarzenie IT sektora bankowego 15 listopada 2012 r.  IV edycja konferencji IT@BANK, która składa się na cykl dorocznych spotkań dyrektorów obszarów IT w bankach, członków zarządu oraz wiceprezesów odpowiedzialnych za informatykę w bankach.Organizatorami konferencji jest "Miesięcznik Finansowy BANK" - magazyn kadry menedżerskiej banków, przy współpracy z Forum Technologii Bankowych ZBP. IT@BANK porusza tematy najbardziej priorytetowych działań w obszarze technologii, które należałoby przeprowadzić, mając na uwadze dzisiejszą sytuację rynkową. Pobierz informator:Zobacz:Agenda konferencji             

IT@BANK 2012 Największe w roku wydarzenie IT sektora bankowego 15 listopada 2012 r.  IV edycja konferencji IT@BANK, która składa się na cykl dorocznych spotkań dyrektorów obszarów IT w bankach, członków zarządu oraz wiceprezesów odpowiedzialnych za informatykę w bankach.Organizatorami konferencji jest "Miesięcznik Finansowy BANK" - magazyn kadry menedżerskiej banków, przy współpracy z Forum Technologii Bankowych ZBP. IT@BANK porusza tematy najbardziej priorytetowych działań w obszarze technologii, które należałoby przeprowadzić, mając na uwadze dzisiejszą sytuację rynkową. Pobierz informator:Zobacz:Agenda konferencji             

Udostępnij artykuł: