IT@BANK 2016: Aby polski biznes uczynić innowacyjnym

BANK 2016/11

W Rzeczypospolitej największą popularnością cieszy się działalność innowacyjna – stwierdziłby zapewne przesławny Stańczyk, gdyby żyć mu przyszło w obecnych czasach. Wyraz „innowacyjność” już od pewnego czasu przywoływany jest we wszystkich koncepcjach, mających za cel poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki.

Karol Materna

Konieczność stymulowania rozwoju technologicznego przez administrację publiczną stanowi obszar, w którym założenia strategiczne polskiego rządu pokrywają się z rekomendacjami decydentów wspólnotowych. Badania naukowe i rozwój znalazły się wśród pięciu głównych celów unijnej strategii „Europa 2020”. Zgodnie z założeniami tego programu, inwestycje o charakterze badawczo-rozwojowym powinny do 2020 r. pochłaniać co najmniej 3% wspólnotowego PKB. Na innowacyjność w sektorze przedsiębiorstw stawia również Plan Inwestycyjny dla Europy (tzw. plan Junckera). Jednym z czterech działań realizowanych w ramach planu i zarazem dwóch finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest tzw. okno „Infrastruktura i Innowacje”. Na wsparcie z EFIS mogą liczyć podmioty prowadzące działalność w takich obszarach, jak energetyka, transport oraz IT, a także firmy i instytucje publiczne ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: