IT@BANK 2016: Banki w awangardzie cyfrowego biznesu

BANK 2016/11

Pod względem cyfryzacji polskie banki wypadają bardzo korzystnie na tle europejskiego sektora. Potwierdzają to dwa niezależne badania – Digital Performance Index, przygotowane przez firmę Accenture oraz analiza największych przedsiębiorstw w 18 krajach Europy Środkowej firmy doradczej Deloitte.

Pod względem cyfryzacji polskie banki wypadają bardzo korzystnie na tle europejskiego sektora. Potwierdzają to dwa niezależne badania – Digital Performance Index, przygotowane przez firmę Accenture oraz analiza największych przedsiębiorstw w 18 krajach Europy Środkowej firmy doradczej Deloitte.

Sławomir Dolecki

Badanie Digital Performance Index, analizujące dojrzałość cyfrową największych instytucji w Europie i na świecie, zostało po raz pierwszy przeprowadzone przez Accenture również w Polsce. Zrealizowano je na czterech płaszczyznach: planowanie inicjatyw cyfrowych, tworzenie produktów cyfrowych, sprzedaż produktów i usług w sposób cyfrowy oraz zarządzanie procesami wewnętrznymi. Wyniki badania 17 banków działających na terenie naszego kraju zostały porównane z wynikami największych europejskich banków i instytucji finansowych. Z porównania wynika, że polskie banki są bardziej aktywne i skore do innowacji cyfrowych niż ich europejscy konkurenci, szczególnie w obszarze sprzedaży, a także w obsłudze i angażowaniu klientów przy wykorzystaniu kanałów cyfrowych. Badanie pokazuje również, że inwestowanie w obszary cyfrowe przyczynia się do wzrostu liczby klientów i przekłada na lepsze wyniki finansowe.

Z kolei firma doradcza Deloitte już po raz dziesiąty przeprowadziła analizę największych przedsiębiorstw w 18 krajach Europy Środkowej, w tym 50 banków. Podobnie jak w ubiegłym roku, najliczniejszą reprezentację wśród największych banków ma Polska, której udział w zestawieniu wynosi 30%. Po raz pierwszy jednak spółka w swoim raporcie uwzględniła również poziom transformacji cyfrowej. Do najbardziej zaawansowanych branż w transformacji cyfrowej zaliczono bankowość oraz obszar technologii, mediów i telekomunikacji. Odpowiednio 95 i 89% firm z tych dwóch segmentów ma już opracowaną strategię cyfrową. Co więcej firmy z obu branż mają także model biznesowy oparty na digitalizacji.

Z badania Digital Performance Index wynika, iż w trzech ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: