IT@BANK 2016: Cloud in Banking

BANK 2016/11

Przetwarzanie w chmurze w dobie cyfrowej gospodarki jest drogą do innowacyjności, większej elastyczności biznesu, który coraz mocniej jest osadzony w technologii, przy jednoczesnej optymalizacji kosztowej (w szczególności inwestycyjnej).

Przetwarzanie w chmurze w dobie cyfrowej gospodarki jest drogą do innowacyjności, większej elastyczności biznesu, który coraz mocniej jest osadzony w technologii, przy jednoczesnej optymalizacji kosztowej (w szczególności inwestycyjnej).

Karolina Marzantowicz
IBM Distinguished Engineer

Kluczowe jest zrozumienie, iż przetwarzanie danych wyszło i wychodzić będzie coraz bardziej z serwerowni banku. Najpierw internet (a wraz z nim bankowość internetowa), następnie urządzenia mobilne (i bankowość mobilna) skutecznie te granice IT przesuwają – powodując, iż zbieranie, przetwarzanie, procesowanie, analizowanie danych, wyłuskiwanie informacji tak czy inaczej dzieje się częściowo poza data center banku. Jest rozproszone. Internet rzeczy spowoduje, że będzie rozproszone jeszcze bardziej.

Od lat panuje stereotyp, że chmura obliczeniowa nie jest dla banków. Stereotyp ten bazuje na błędnym zrozumieniu, czym jest i czym nie jest cloud computing. Już w 2011 r. Związek Banków Polskich opublikował dokument odnoszący się do uwarunkowań technologicznych i prawnych zastosowania chmury publicznej dla polskiego sektora bankowego1.

Definiujemy chmurę jako przetwarzanie rozproszone biznesowych funkcjonalności, i zarządzanie IT, bez troszczenia się o dokładną lokalizację fizycznych urządzeń. Chmura publiczna (ang. public cloud) oznaczać będzie, iż zasoby są całkowicie poza bankowym data center u dostawcy usługi (ang. cloud service provider). Chmura prywatna oznaczać będzie, iż zasoby są rozlokowane w ramach wewnętrznych środowisk IT banku, a ich dostawcą jest nie firma zewnętrzna, a wewnętrzne IT instytucji. Chmura hybrydowa, najczęściej spotykana obecnie opcja architektoniczna nie tylko w bankach, oznacza, iż część zasobów jest przetwarzanych w ramach chmury publicznej (u jednego lub kilku dostawców), a część przetwarzana jest w ramach wewnętrznych zasobów banku (chmura prywatna lub tradycyjne niezwirtualizowane zasoby informatyczne), ale całość jest zarządzana w spójny sposób. Technologie informatyczne (infrastruktura) oraz aplikacje biznesowe czy pojedyncze usługi funkcjonalne mogą być dostarczane na żądanie, tam i tyle, ile bank potrzebuje danej funkcjonalności, przy SLA, które jest mu potrzebne – wszystko w modelu pay-per-use (ang).

Jest jasne, iż z punktu regulacji i zarządzania ryzykiem oraz bezpieczeństwem nie każdy typ danych czy aplikacji bankowych nadaje się do umiejscowienia w chmurze. Przyczyny są oczywiście złożone – a największe wyzwania leżą po stronie interpretacji prawa i znalezieniu takiego scenariusza biznesowego, który będzie prawnie akceptowalny, minimalizujący ryzyka systemowe i jednocześnie opłacalny dla banku.

Podstawowe korzyści wynikają...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: