IT@BANK 2016: Flashem po oczach

BANK 2016/11

Dyskutujemy o tym, dlaczego banki na nowo definiują swoje potrzeby w dziedzinie infrastruktury informatycznej, choć na rynku usług bankowych nie widać ostatnio przełomowych wydarzeń. A także o tym, jak zmiany jakościowe w obszarze usług przekładają się na zmiany potrzeb technologicznych na poziomie infrastruktury.

Dyskutujemy o tym, dlaczego banki na nowo definiują swoje potrzeby w dziedzinie infrastruktury informatycznej, choć na rynku usług bankowych nie widać ostatnio przełomowych wydarzeń. A także o tym, jak zmiany jakościowe w obszarze usług przekładają się na zmiany potrzeb technologicznych na poziomie infrastruktury.

Rozmowa z Dominikiem Żochowskim, prezesem zarządu Engave Sp. z o.o.

Na rynku usług bankowych nie było ostatnio żadnej wielkiej rewolucji. Teoretycznie banki nie mają powodów, by inwestować w infrastrukturę w tempie większym niż do tej pory, a jednak…

– A jednak inwestują, bo ani potrzeby funkcjonalne banków, ani ich koszty związane z infrastrukturą nie stoją w miejscu. Mamy do czynienia z kilkoma zjawiskami jednocześnie, które z usługami dla klientów są powiązane tylko pośrednio, a dotyczą raczej tego, jak zorganizowane jest zaplecze informatyczne banków. Nadal trwa proces konsolidacji, za którym idą oczywiste oczekiwania akcjonariuszy dotyczące efektów finansowych tych przedsięwzięć.

Co konkretnie ma pan na myśli?

– Aby akcjonariusze zobaczyli korzyści z połączenia, trzeba przeprowadzić konsolidację operacyjną i w dziedzinie infrastruktury – po to, by obniżyć koszty. Dwa banki można złożyć w jeden, jeśli ma się na to spójny pomysł operacyjny i rozwiązania, które zapewnią dwóm dotychczas odrębnym organizacjom spójność, obniżając jednocześnie koszty operacyjne. Poza tym dwa banki na infrastrukturze jednego z nich raczej nie dadzą sobie rady – pojemność i wydajność rozwiązań z obszaru infrastruktury ma pewne przedziały, których nie da się lub zwyczajnie nie ma sensu przezwyciężać przez rozbudowę. Nie można też takiej dyskusji zawężać wyłącznie do spraw czysto technicznych, bo ograniczenia, często nawet większe, tkwią w procesach IT.

Na czym te ograniczenia polegają w praktyce? Czy chodzi o różne kultury informatyczne w łączących się organizacjach?

– Miałem na myśli to, że duża złożoność procedur przetwarzania na koniec dnia może stanowić barierę operacyjną związaną z zabezpieczeniem danych przed rozpoczęciem raportowania. Wykonanie poprawnej kopii danych to nie jest coś, z czego bank może zrezygnować, ale jednocześnie przetwarzanie jest silnie zależne od procedur ręcznych, w dużej mierze dlatego, że jest bardzo poważnie obwarowane biznesowo i regulacyjnie. To, co można było przeprowadzić w dotychczasowych warunkach, przy ich zmianie w warunkach większej skali rodzić może zupełnie nowe problemy. W pewnym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: