IT@BANK 2016: Magiczna moc danych

BANK 2016/11

Z Geraldem Rosakiem, dyrektorem zarządzającym na region Europy Wschodniej, szefem Teradata Polska i Adamem Kopińskim, dyrektorem ds. sprzedaży w Teradata Polska, rozmawiał Janusz Grobicki.

Z Geraldem Rosakiem, dyrektorem zarządzającym na region Europy Wschodniej, szefem Teradata Polska i Adamem Kopińskim, dyrektorem ds. sprzedaży w Teradata Polska, rozmawiał Janusz Grobicki.

Gerald Rosak
dyrektor zarządzający na region Europy Wschodniej, szef Teradata Polska

Czy już trwa czwarta rewolucja przemysłowa w bankowości?

Gerald Rosak: Jeśli myślimy o tych firmach, które odniosły dzisiaj największy sukces, to są to podmioty, które gromadzą i przechowują dane. I nie są to sprzedawcy w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Firmy te dysponują specjalnymi platformami, za pośrednictwem których dostarczają danych do swoich odbiorców. Te zaś pochodzą z różnych źródeł. Wzrosło znaczenie dostawców danych, którzy działają już na skalę globalną. To właśnie zwiastuje rozpoczynającą się, a w zasadzie już trwającą wielką rewolucję. Niektórzy rozumieją to, co się już dzieje, ale wielu jeszcze tego nie dostrzega. Jednak wszyscy mówią o zmianach, transformacji, przekształceniach. Żaden sektor gospodarki, zwłaszcza dotyczy to bankowości, nie może tych zmian lekceważyć. W tej sytuacji warto zastanowić się nad przyszłością banków. Niektórzy twierdzą nawet, że banki mogą być w ogóle niepotrzebne. W Austrii zdarzyła się kilka lat temu taka sytuacja, że podjęto decyzję o sprzedaży jednego z głównych banków. Jednak po analizie odstąpiono od niej. Powodem zaniechania był fakt, że bank posiadał rozbudowaną sieć placówek. Jeszcze kilka lat temu głównym czynnikiem decydującym o wartości tego banku była rozbudowana sieć placówek. Obecnie wiele banków ogranicza liczbę oddziałów. Dzisiaj taka rozbudowana sieć nie jest już głównym wyznacznikiem wartości. Jednak bardzo trudno określić, co w przyszłości będzie zasadniczym składnikiem wartości banku. Jestem pewien, że głównym aktywem każdego banku będzie wiedza na temat klienta. Dane o nim będą kluczowym zasobem każdej instytucji bankowej.

Jak w skali światowej, pod względem wdrożeń rozwiązań analityki biznesowej, plasują się polskie banki?

Gerald Rosak: Chcąc ocenić z punktu widzenia globalnego pozycję polskich banków, warto zastanowić się nad tym, które z nich rozumieją strategiczne znaczenie wiedzy o swoim kliencie oraz konieczność inwestycji w analitykę biznesową. Pierwsze dziesięciolecie dwudziestego pierwszego wieku było pewnego rodzaju ewolucją. Natomiast w ostatnich kilku latach obserwujemy absolutną zmianę modeli biznesowych. W tej chwili analiza danych i one same są głównym komponentem każdego modelu biznesowego. Dotyczy to zwłaszcza sektora bankowego. W Polsce wiele banków korzysta już z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, które wprowadziły nową jakość obsługi klientów oraz oferty komplementarnej do zmieniających się oczekiwań i potrzeb. Dzięki zaawansowanej informatyce zmieniły się także zasady komunikacji między klientem a bankiem. Internet, telefonia komórkowa i aplikacje mobilne pozwoliły przenieść sposób kontaktu klientów z bankiem w przestrzeń wirtualną.

Adam Kopiński
dyrektor ds. sprzedaży, Teradata Polska

Zaawansowana analityka danych wpływa na efektywność finansową banku. W jaki sposób?

Adam Kopiński: Każdy z nas doświadczył takiej sytuacji, że otrzymał kiedyś ofertę zupełnie niepasującą do naszych potrzeb lub oczekiwań, choć w nagłówku np. e-maila było napisane, że ta oferta, „została stworzona specjalnie dla ciebie”. Takie sytuacje są bardzo irytujące, a przesyłka tego typu zwykle trafia prosto do kosza. Dlatego chodzi o to, aby patrzeć bardziej wnikliwie na dobro, którym są klienci i na dane, które każdego z nich opisują. Możemy je wykorzystać z zyskiem dla siebie i dla klientów. W ten sposób nie będziemy ponosić nieuzasadnionych kosztów, ale jedynie te, które będą efektywne z punktu widzenia strategii banku. Przy okazji bank ma szansę umocnić wizerunek instytucji, której działania są zawsze racjonalne i profesjonalne. Wypływa to bardzo korzystnie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: