IT@BANK 2016: Po pierwsze: bezpieczeństwo

BANK 2016/11

Dla zdecydowanej większości polskich firm największym priorytetem przyjętej strategii informatycznej jest zabezpieczenie danych. I to właśnie w tym zakresie małe i średnie przedsiębiorstwa planują największe inwestycje.

Dla zdecydowanej większości polskich firm największym priorytetem przyjętej strategii informatycznej jest zabezpieczenie danych. I to właśnie w tym zakresie małe i średnie przedsiębiorstwa planują największe inwestycje.

Andrzej Lewko

83% przedstawicieli MŚP w Polsce uważa, że bezpieczeństwo danych jest priorytetem w strategii informatycznej. 73% planuje inwestycje w tym zakresie. To o 30% więcej niż wynosi średnia europejska – wynika z badania MORI przeprowadzonego na potrzeby raportu firmy Microsoft „Nowoczesne IT w MŚP 2016”.

77% respondentów z Polski, uważa, że dla poprawy efektywności biznesu bardzo ważne jest, by dane klientów i firmy były skutecznie chronione bez względu na miejsce wykonywania obowiązków. Wynik ten przekracza średnią europejską aż o 14%. W krajach Europy Zachodniej temat bezpieczeństwa w pracy zdalnej jest tak ważny dla 61% respondentów, a w Europie Centralnej i Wschodniej dla 70%. Zdaniem autorów raportu pokazuje to, że kraje, które dopiero rozwijają innowacyjną gospodarkę, zwracają ogromną uwagę na kwestie bezpieczeństwa. MŚP na Zachodzie poczyniły te inwestycje już w przeszłości, my dopiero do tego się szykujemy. Prawie 70% pracowników przyznaje, że ich dane są bezpieczne wszędzie tam, gdzie mają do nich dostęp. Jedynie 9% nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Odpowiedzi odzwierciedlają ogólnoeuropejską tendencję. Aż 70% badanych ma poczucie, że ich dane są dobrze chronione.

Opinie pracowników podzielają zarządy firm. Aż 83% kadry zarządzającej uważa, że jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo danych, do których mają dostęp ich pracownicy. Jedynie co dziesiąta osoba nie zgadza się z tym twierdzeniem. W przypadku decydentów z innych krajów europejskich średni wynik kształtuje się na poziomie 75%.

Blisko 75% właścicieli firm przyznaje, że planuje zainwestować w bezpieczeństwo IT, czterech na pięciu menedżerów zgadza się z twierdzeniem, że jest to priorytet w ich strategii IT.

„Duża część firm z segmentu MŚP nie ma jednak wystarczających środków, aby własnym sumptem stworzyć bezpieczną infrastrukturę IT, która nadąża za wyzwaniami cyfrowego bezpieczeństwa albo wręcz świadomie nie decyduje się na takie inwestycje, wybierając rozwiązania chmurowe. Usługi i infrastruktura w chmurze obliczeniowej gwarantują wysoki poziom zabezpieczeń, często niemożliwy do zapewnienia we własnym zakresie. Zapewniają one również dostęp do zawsze najbardziej aktualnych wersji aplikacji, przy jednoczesnej elastyczności finansowej” – czytamy w opracowaniu. – Współczesne zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni oznaczają, że małe i średnie firmy, które na własną rękę chcą rozwijać systemy bezpieczeństwa informatycznego, muszą liczyć się ze sporymi wydatkami – mówi Tomasz Dorf z polskiego oddziału Microsoft, odpowiedzialny za segment MŚP. – Dotyczy to zapewnienia ochrony fizycznej, odpowiedniego oprogramowania i pomocy specjalistów. W tym przypadku świetną alternatywą okazuje się chmura obliczeniowa, która najczęściej oferuje dużo wyższy poziom ochrony danych w porównaniu do systemów bezpieczeństwa wprowadzanych samodzielnie. Decydując się na zaufanego dostawcę chmury, przedsiębiorca ma pewność, że to na dostawcy spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w kluczowych dla działalności firmy usługach. Klient, który korzysta z tychże usług ponosi jedynie niewielki koszt miesięcznej subskrypcji, a bezpieczeń...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: