IT@Bank 2016: Podpis na papierze – czy to jest nadal konieczne?

BANK 2016/11

Na obsługę dokumentacji papierowej 5 mln umów kredytowych i 20 mln dyspozycji poświęca się ponad 1 mln godzin rocznie. Najwyższa pora ten czas uwolnić i zwiększyć jakość sprzedaży.

Na obsługę dokumentacji papierowej 5 mln umów kredytowych i 20 mln dyspozycji poświęca się ponad 1 mln godzin rocznie. Najwyższa pora ten czas uwolnić i zwiększyć jakość sprzedaży.

Łukasz Wachowicz
Dyrektor rozwoju Paperless

Obsługa papierowych umów czy codziennych dyspozycji bankowych podpisywanych z klientami to nie tylko koszty materiałowe czy proceduralne związane z papierem, ale przede wszystkim czas, jaki na dokumenty poświęcają pracownicy sprzedaży.

Przy założeniu, że pracownik placówki bankowej poświęca ok. 5 minut na obsługę administracyjną jednej papierowej umowy kredytowej (wydruk, przygotowanie do podpisu, zebranie podpisów, przygotowanie do archiwizacji) i ok. 3 minut na obsługę dyspozycji, to przy rocznej puli 5 mln umów i 20 mln dyspozycji całkowita czasochłonność wymagana do obsłużenia dokumentów w tradycyjnej formie papierowej wynosi ponad 1 mln godzin rocznie. Jest to czas, który mógłby być wykorzystany przez siły sprzedaży zdecydowanie efektywniej – np. do budowania relacji z klientami czy dodatkowe działania prosprzedażowe.

Odręczny podpis elektroniczny pomaga usprawnić procesy sprzedaży i radykalnie obniżyć koszty back office.

Coraz więcej banków podejmuje się realizacji projektów usprawnienia obiegu informacji i dokumentacji nazywanymi często projektami „Paperless”. W niektórych kanałach sprzedaż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: