IT@BANK 2017: Chmura w Polsce: gdzie dziś jesteśmy?

BANK 2017/11

Od ponad dekady uczestniczę w dyskusji na temat przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej, także w kontekście wymagań polskiego sektora finansowego. Wieloletnia perspektywa pozwala dostrzec, jak zmieniały się opinie na ten temat. Ponad 10 lat temu globalni dostawcy usług przekonywali swoich potencjalnych klientów o zaletach modelu cloud. Wówczas ta usługa budziła wiele wątpliwości, które dzisiaj zniknęły. Nikt nie kwestionuje zalet przetwarzania w chmurze: elastyczności, łatwości użycia, poziomu bezpieczeństwa czy przewagi ekonomicznej nad tradycyjnymi metodami dostarczania usług – z własnego centrum przetwarzania danych. Dzisiaj nikt nie pyta o sens wprowadzania chmury, ale o to, jak ją wdrożyć w istniejącym otoczeniu prawnym.

Od ponad dekady uczestniczę w dyskusji na temat przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej, także w kontekście wymagań polskiego sektora finansowego. Wieloletnia perspektywa pozwala dostrzec, jak zmieniały się opinie na ten temat. Ponad 10 lat temu globalni dostawcy usług przekonywali swoich potencjalnych klientów o zaletach modelu cloud. Wówczas ta usługa budziła wiele wątpliwości, które dzisiaj zniknęły. Nikt nie kwestionuje zalet przetwarzania w chmurze: elastyczności, łatwości użycia, poziomu bezpieczeństwa czy przewagi ekonomicznej nad tradycyjnymi metodami dostarczania usług – z własnego centrum przetwarzania danych. Dzisiaj nikt nie pyta o sens wprowadzania chmury, ale o to, jak ją wdrożyć w istniejącym otoczeniu prawnym.

Andrzej Gibas
Sales Director, Financial Services,
Manufacturing and Retail Sectors, Microsoft Sp. z o.o.

Wspólna nauka i porozumienie

W przypadku sektora finansowego odpowiedź można znaleźć w opublikowanym 24 października 2017 r. „Komunikacie UKNF dotyczącym korzystania przez podmioty nadzorowane z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej”. Dokument jest bardzo ważnym głosem w dyskusji dotyczącej chmury w kontekście przetwarzania informacji. Przedstawia spójny i kompletny zestaw rekomendacji, obejmujący wszystkie aspekty realizacji projektu wykorzystującego model chmurowy w tym m.in. kwestie zarządzania ryzykiem, wymogów kontraktowych, funkcjonowania usług, ciągłości działania, rozwiązywania kontraktów, odzyskiwania po awarii itd. Bez wątpienia zestaw rekomendacji stawia wyśrubowane oczekiwania wobec dostawców, jak i użytkowników. Są to wymogi możliwe do spełnienia, choć mogą one rodzić wiele dyskusji w kilku kwestiach na etapie przygotowania konkretnego wdrożenia.

Ponad dwa lata temu powołałem inicjatywę RainMakers.PL. Zwróciłem się do kilku liderów polskiego rynku finansowego, nadzorujących w swoich instytucjach obszar IT, z prośbą o wspólne działania i wymianę doświadczeń w obszarze przygotowania wdrożeń rozwiązań chmurowych w zgodzie z wymogami prawa i bezpieczeństwa. Uznaliśmy, że bezpieczne wdrożenie usług chmurowych jest możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii nadzorcy rynku. Zaangażowane w RainMakers.PL instytucje składały zapytania do KNF o opinie dotyczące konkretnych usług, co z kolei inicjowało procesy uczenia się po obu stronach. Instytucje finansowe i Microsoft jako dostawca coraz lepiej rozumieli oczekiwania nadzorcy, KNF z kolei miała okazję w pełni przeanalizować naturę oferowanych usług z publicznej chmury Microsoft. Wierzymy, że także nasze prace w ramach RainMakers.PL pomogły nadzorcy w wypracowaniu rekomendacji opublikowanych w ostatnim komunikacie. Prace te pozwoliły także na uruchomienie kilku projektów dostarczanych z publicznej chmury Microsoft.

Słodko-gorzkie perspektywy

Proces adopcji chmury obliczeniowej zarówno w sektorze finansowym, jak i w całej gospodarce przyspiesza, ale wolniej niż w innych krajach europejskich. Polska szczyci się szybkim ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: