IT@BANK 2017: Co należy zrobić, żeby robotyzacja procesów podniosła efektywność banku?

BANK 2017/11

Mijający rok charakteryzował się istotnym wzrostem praktycznego zainteresowania rozwiązaniami klasy RPA. Duża część polskich banków, po okresie rozpoznawania dostępnych technologii, podjęła pierwsze kroki w zakresie RPA (ang. Robotic Process Automation). Najczęściej dotyczyło to realizacji Proof of Concept (PoC), czy też produkcyjnych wdrożeń pilotażowych, mających na celu praktyczną weryfikację możliwości zastosowania wybranej technologii w architekturze systemów oraz ocenę potencjalnych korzyści z wdrożenia robotyzacji.

Mijający rok charakteryzował się istotnym wzrostem praktycznego zainteresowania rozwiązaniami klasy RPA. Duża część polskich banków, po okresie rozpoznawania dostępnych technologii, podjęła pierwsze kroki w zakresie RPA (ang. Robotic Process Automation). Najczęściej dotyczyło to realizacji Proof of Concept (PoC), czy też produkcyjnych wdrożeń pilotażowych, mających na celu praktyczną weryfikację możliwości zastosowania wybranej technologii w architekturze systemów oraz ocenę potencjalnych korzyści z wdrożenia robotyzacji.

Piotr Siciak
dyrektor w dziale usług doradczych dla sektora usług finansowych w KPMG w Polsce

Wiele instytucji jest jednak na początku tej drogi, dlatego warto spróbować odpowiedzieć na pytanie, co należy zrobić, aby robotyzacja w efekcie przyniosła oczekiwane rezultaty. Spośród wielu czynników sukcesu skuteczna transformacja organizacji z wykorzystaniem robotyzacji wymaga przede wszystkim właściwego podejścia do selekcji procesów pod kątem robotyzacji, wyboru odpowiedniej technologii oraz budowy dopasowanego do potrzeb banku centrum kompetencji.

Podejście do selekcji procesów

Dosyć często obserwujemy sytuację, w której banki intuicyjnie wybierają do projektów typu PoC procesy do robotyzacji. Nierzadko są one nadmiernie skomplikowane jak na cel takiego projektu albo ich robotyzacja nie ma przekonującego uzasadnienia biznesowego. W takiej sytuacji weryfikacja technologii może trwać dłużej niż planowano, a efekt pilotażu (czy PoC) może nie dostarczać skutecznych argumentów za szerokim wdrożeniem zarówno decydentom (zarządowi), jak i właścicielom procesów biznesowych, które potencjalnie mogłyby zostać objęte robotyzacją.

Właściwa selekcja procesów do robotyzacji opiera się na dwóch filarach: skutecznej identyfikacji procesów do analizy potencjału robotyzacyjnego oraz właściwej oceny kosztów i korzyści z robotyzacji poszczególnych procesów.

Proces – kandydat do robotyzacji powinien spełniać przede wszystkim warunki w zakresie przetwarzania danych cyfrowych, możliwości zbudowania kompletnego algorytmu w zakresie jego przebiegu za pomocą jednoznacznych reguł biznesowych oraz charakteryzować się dużą powtarzalnością. Szczegółowe podejście do identyfikacji procesów do robotyzacji będzie już z kolei zależało od specyfiki organizacji oraz od stopnia udokumentowania i opomiarowania procesów. Właściciele procesów, nie znając dokładnie funkcjonalności rozwiązań RPA, często niedoszacowują potencjału, jeżeli chodzi o procesy do robotyzacji, stąd istotne jest, aby w procesie identyfikacji kandydatów do robotyzacji uczestniczyły osoby mające odpowiednią wiedzę w tym zakresie. W selekcji procesów istotnie jest kompleksowe spojrzenie na szacowane potencjalne korzyści, które powinny uwzględniać nie tylko oszczędność bieżących kosztów osobowych, ale również wysoce prawdopodobnych korzyści związanych ze zwiększeniem wydajności procesu czy eliminacją błędów i opóźnień. Po stronie kosztowej z kolei istotne jest uwzględnienie wszystkich rodzajów kosztów robotyzacji, a więc kosztów wdrożenia, działania oraz utrzymania zrobotyzowanych procesów.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: