IT@BANK 2017: Gang spijaczy śmietanki atakuje

BANK 2017/11

Głębokie zmiany na rynku usług i produktów finansowych są już przesądzone. Teraz, zdaniem ekspertów, należy dopilnować, żeby nowa rewolucja nie wywołała chaosu i kolejnego kryzysu.

Głębokie zmiany na rynku usług i produktów finansowych są już przesądzone. Teraz, zdaniem ekspertów, należy dopilnować, żeby nowa rewolucja nie wywołała chaosu i kolejnego kryzysu.

Ewa Kadys

83% respondentów (aż 95% spośród tradycyjnych banków) badania PwC, przeprowadzonego w ramach prac nad globalnym raportem „Zatarte granice: Jak branża fintech kształtuje usługi finansowe” (ang. Blurred lines: How fintech is shaping Financial Services), uważa, że część prowadzonej przez nich działalności jest zagrożona przez fintechy, zwłaszcza że zainteresowanie nowych rzutkich graczy skupia się na spijaniu śmietanki, czyli na najbardziej dochodowych obszarach bankowej działalności, takich jak bankowość indywidualna, przekazy pieniężne i płatności, inwestycje i zarządzanie aktywami, bankowość dla małych i średnich firm oraz usługi brokerskie.

„Rozumiejąc skalę zagrożenia ze strony fintechów, wiele firm z sektora finansowego zaczęło już podejmować działania, które mają na celu wzmocnienie posiadanej pozycji rynkowej i wyróżnienia swojej oferty na tle konkurencji” – zauważają autorzy raportu, wskazując, że tradycyjni gracze coraz szerzej rozbudowują ofertę wielokanałowego dostępu do usług. W ten sposób klienci zyskują możliwość obsługi niezależnie od godzin otwarcia oddziałów, korzystając z dowolnie wybranego kanału według tego samego standardu jakości. Inne działania banków ukierunkowane są na wsparcie klientów w realizacji potrzeb poprzez dzielenie się z nimi wiedzą specjalistyczną czy wspieranie ich w decyzjach zakupowych.

Banki się przygotowują

Zmiany zachodzą wewnątrz samych banków. Już kilka lat temu zaczęły one weryfikować strategie digital. „Aby skutecznie konkurować z fintechami, nie wystarczy zautomatyzować części procesów” – zauważają autorzy raportu PwC. Dlatego ich zdaniem banki przebudowują operacje, opierając architekturę na wizji „banku bez papieru” (paperless).

„Oznacza to wielką konsolidację produktów i rozwiązań do jednego ekosystemu zarządzania i obsługi dokumentacji papierowej oraz elektronicznej. Upraszczane są poszczególne procesy, a obszary operacyjne budowane są tak, aby wspierać biznes w obsłudze klientów. Niebagatelne znaczenie zdaniem ekspertów ma też ograniczanie kosztów. Wiele banków stawia na samoobsługę klientów – banki dostarczają narzędzia, a klienci sami realizują operacje” – czytamy w raporcie.

Jak wskazało 73% respondentów PwC, największe korzyści płynące z ekspansji fintechów to obniżenie kosztów operacji, w tym IT. Analitycy wskazują natomiast, że fintechy mogą wspomagać tradycyjne instytucje finansowe poprzez implementację zaawansowanych technologicznie rozwiązań biznesowych, np. przetwarzania w chmurze, umożliwiając w ten sposób nie tylko ograniczenie kosztów, ale również rozbudowanie oferty dla klientów. Do tego dochodzą takie rozwiązania, jak robo-advisory, które opracowywane mogą być przez fintechy, a następnie z powodzeniem adoptowane i oferowane przez dotychczasowych potentatów jako własne (tzw. white label ) lub w formie partnerstwa. Podobne rozwiązania działają już w płatnościach.

Zdaniem PwC regulacje MiFID2 i PSD2 z pewnością przyspieszą symbiozę i wytworzą nowe modele współpracy. Może to zmobilizować banki do podkreślania wyróżników ich ofert, zarządzania retencją i identyfikacji dodatkowych źródeł dochodu. Proces ten dotyczy również Polski.

„Wyniki naszych badań pokazały, że obecnie najpopularniejszą formą nawiązywania współpracy z fintechami jest partnerstwo biznesowe, a także bezpośredni zakup usług albo wspieranie rozwoju fintechowych startupów” – wskazują autorzy raportu.

Ich zdaniem rozpoczęcie tego rodzaju współpracy pociąga za sobą również wyzwania. Głównym jest ryzyko natury prawnej – fintechy działają w środowisku, które na pewno zostanie dotknięte nowymi regulacjami.

Na straży stabilności

Moda na fintechy może doprowadzić do decentralizacji usług finansowych, zwiększyć efektywność, transparentność, konkurencję i odporność systemu finansowego. Może też przyczynić się do inkluzji finansowej i pozytywnego wpływu na wzrost gospodarczy – twierdzą eksperci. Ale przestrzegają, ż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: