IT@BANK 2017: Podpis serwerowy eIDAS kluczem do transformacji cyfrowej

BANK 2017/11

Od lat organizacje starają się optymalizować procesy biznesowe oraz zapewnić płynny przepływ spraw i dokumentów. Praktycznie każda licząca się instytucja finansowa prowadzi obecnie, w mniejszym lub większym zakresie, projekty w transformacji cyfrowej. Transformacja cyfrowa ma za zadanie nie tylko ograniczenie kosztów czy optymalizację istniejących procesów, ale również – i na tym polega istota transformacji – stworzenie nowych modeli biznesowych dzięki nowych możliwościom, jakie daje pełna digitalizacja.

Od lat organizacje starają się optymalizować procesy biznesowe oraz zapewnić płynny przepływ spraw i dokumentów. Praktycznie każda licząca się instytucja finansowa prowadzi obecnie, w mniejszym lub większym zakresie, projekty w transformacji cyfrowej. Transformacja cyfrowa ma za zadanie nie tylko ograniczenie kosztów czy optymalizację istniejących procesów, ale również – i na tym polega istota transformacji – stworzenie nowych modeli biznesowych dzięki nowych możliwościom, jakie daje pełna digitalizacja.

eIDAS otwiera świat pełnej digitalizacji

Obecnie procesy biznesowe związane z obiegiem dokumentów przestają mieć postać elektroniczną w chwili, gdy konieczne jest złożenie oświadczenia woli na dokumencie – dokument elektroniczny jest drukowany na papierze, a następnie jest podpisywany odręcznie. Do pełnej digitalizacji tego typu procesów konieczne jest upowszechnienie się podpisu cyfrowego oraz metod cyfrowego uwierzytelnienia osób zaangażowanych w proces. Naprzeciw temu postulatowi wychodzi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. znane pod nazwą eIDAS, które z dniem 1 lipca 2016 r. „nadpisało” dotychczas obowiązującą ustawę o podpisie elektronicznym.

Digitalizacja komunikacji

Podstawową korzyścią z nowych regulacji prawnych jest możliwość zastosowania podpisu serwerowego będącego podpisem równoważnym podpisowi odręcznemu (tj. podpisu kwalifikowanego) bez konieczności posiadania fizycznego nośnika certyfikatu. Dzięki temu możliwym staje się zawieranie wiążących umów zdalnie, za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej. Możliwa staje się również całkowita digitalizacja komunikacji związanej ze świadczeniem usług – wyciągi, informacje o zmianach w oprocentowaniu, odpowiedzi na reklamacje – wszystkie te dokumenty mogą zachować postać elektroniczną bez konieczności ich drukowania i przesyłania pocztą czy kurierem.

eIDAS, GDPR, PSD2

Nie tylko dla początkujących: Pobierz bezpłatną wersję „Digital Signatues for Dummies” pod http://bit.ly/2yhuTWK

Szerokie wdrożenie inicjatyw transformacji cyfrowej będzie się wiązało ze wzrostem liczby oraz poziomu złożoności oraz wrażliwości dokumentów elektronicznych. Z drugiej strony będziemy mieli do czynienia z rosnącą presją regulacyjną dotyczącą zarządzania i bezpieczeństwa tych dokumentów (żeby wymienić jedynie GDPR/RODO).

Aby sprostać temu wyzwaniu, organizacje będą zmuszone do modernizacji i centralizacji architektur do zarządzania dokumentami. Poziom wyzwania wykracza daleko poza tradycyjne sposoby myślenia o systemach dokumentowych. Procesy biznesowe w dobie cyfrowej wymagają zarządzania pełnym cyklem życia dokumentu – łącznie z jego planowym zniszczeniem. Co więcej, zarządzanie cyklem życia – aby było skuteczne – musi być w pełni zautomatyzowane.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: