IT@BANK 2018: Nowe trendy w rozwiązaniach Data Science dla bankowości

BANK 2018/11

Rozwiązania analityczne dla bankowości odzwierciedlają ogólne trendy w analityce. Zauważalne jest odejście od monolitycznych systemów „pudełkowych”, nastawionych na generowanie cyklicznych raportów i przesunięcie w stronę usług analityczno-konsultingowych, bazujących na uniwersalnych, skalowalnych platformach wdrożeniowych przetwarzających dane w czasie rzeczywistym1. Zapewniają one interoperacyjność, ułatwiają współpracę między działami (bezpieczeństwo, R&D, compliance), skracając tzw. pętlę operacyjną, tj. na przykład czas od wykrycia nadużycia do implementacji dedykowanego mechanizmu interwencji i predykcji podobnych zagrożeń.

Rozwiązania analityczne dla bankowości odzwierciedlają ogólne trendy w analityce. Zauważalne jest odejście od monolitycznych systemów „pudełkowych”, nastawionych na generowanie cyklicznych raportów i przesunięcie w stronę usług analityczno-konsultingowych, bazujących na uniwersalnych, skalowalnych platformach wdrożeniowych przetwarzających dane w czasie rzeczywistym1. Zapewniają one interoperacyjność, ułatwiają współpracę między działami (bezpieczeństwo, R&D, compliance), skracając tzw. pętlę operacyjną, tj. na przykład czas od wykrycia nadużycia do implementacji dedykowanego mechanizmu interwencji i predykcji podobnych zagrożeń.

Marcin Jaworski
Senior Solutions Architect, Splunk Architect w Linux Polska Sp. z o.oOd kilkunastu lat zajmuje się analizą danych biznesowych z wykorzystaniem rozwiązań otwartych dla sektora finansowego. Posiada ogromne zaplecze naukowe dotyczące statystyki, analizy danych, machine learningu ze szczególnym uwzględnieniem sieci neuronowych. Developer i konsultant zajmujący się rozwijaniem aplikacji dla platformy Splunk, pasjonat zagadnień związanych z analizą danych ilościowych i technik ich wizualizacji.

Jedna z zalet wdrożenia opartego na usłudze to efektywność kosztowa, charakterystyczna dla modelu ewolucyjnego zmian. Epitet ewolucyjny charakteryzujący opisywane podejście odnosi się również do minimalizacji ryzyka porażki, która może wynikać z braku adopcji rozwiązania na różnych etapach jego wdrażania w organizacji. Podejście to umożliwia także efektywne korygowanie odmiennych wyobrażeń klienta i dostawcy usługi co do oczekiwanego wyniku.

W przeciwieństwie do tzw. gotowców, pełniących rolę funkcjonalnych kombajnów, do których obsługi przyuczani są po fakcie wytypowani pracownicy, usługa konsultingowa bazująca na uniwersalnej, często otwartej2 platformie wdrożeniowej w pełni wykorzystuje wiedzę domenową ekspertów organizacyjnych, np. najlepsze praktyki specjalistów macierzystego działu bezpieczeństwa, czy też preferencje działu R&D w zakresie języka, w jakim implementowane są kluczowe funkcjonalności, co nie jest bez znaczenia dla późniejszego utrzymania i rozwoju platformy. Podejście takie sprzyja więc adopcji rozwiązania w organizacji, rodząc także poczucie sensowności zmian.

Ważnym kryterium wyboru ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: