IT@BANK 2018: Object Storage to nie tylko przyszłość, to już teraźniejszość

BANK 2018/11

Każdy, kto boryka się z wyzwaniami związanymi z optymalizacją procesów wytwórczych na styku działu rozwoju produktów i działów IT dostarczających infrastrukturę, usilnie poszukuje narzędzi usprawniających te zadania. Artykuł przedstawia, gdzie tkwi problem oraz zawiera rekomendacje, jak w obszarze przechowywania danych pogodzić DEV z IT dzięki wykorzystaniu Object Storage.

Dlaczego Object Storage

Informacje przekazane w niniejszym artykule są zbiorem praktyk i spostrzeżeń wynikających przede wszystkim z doświadczeń partnerów IBM, którzy na szeroką skalę wykorzystują macierze obiektowe (ang. Object Storage). Taki sposób przechowywania danych wybrano intencjonalnie do zobrazowania z nieco szerszej perspektywy wyzwań, przed jakimi stoją działy rozwoju produktów (Devs) oraz działy IT odpowiedzialne za zarządzanie infrastrukturą. Wybrano tę technologię, gdyż Object Storage świetnie adresuje powyższe wyzwania, choćby z tego powodu, iż stał się de facto standardem w składowaniu i udostępnianiu obiektów. Przykładem obiektu może być każdy ciąg bajtów identyfikowalny przez unikalny klucz, np. wchodzący w skład adresu URL do jego pobrania.

Po pierwsze szybkie uruchomienie środowiska. W procesie wprowadzania do oferty bankó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: