IT@BANK 2018: Otwarcie rynku coraz bliżej

BANK 2018/11

Krok w tył w dziedzinie bezpieczeństwa transakcji, wpuszczanie lisa do kurnika, masowa ucieczka klientów tradycyjnego sektora bankowego do fintechów – opinie towarzyszące przygotowaniom do przyjęcia dyrektywy PSD2 nierzadko uderzały w alarmistyczny ton. Dziś, kiedy pierwszy etap implementacji unijnego prawa jest już za nami, wiadomo, że czarne scenariusze najpewniej się nie spełnią, zamiast ich mogą natomiast pojawić się całkiem nowe perspektywy.

Krok w tył w dziedzinie bezpieczeństwa transakcji, wpuszczanie lisa do kurnika, masowa ucieczka klientów tradycyjnego sektora bankowego do fintechów – opinie towarzyszące przygotowaniom do przyjęcia dyrektywy PSD2 nierzadko uderzały w alarmistyczny ton. Dziś, kiedy pierwszy etap implementacji unijnego prawa jest już za nami, wiadomo, że czarne scenariusze najpewniej się nie spełnią, zamiast ich mogą natomiast pojawić się całkiem nowe perspektywy.

Jerzy Rawicz

Opóźnienia w przyjmowaniu istotnych dla sektora finansowego aktów prawnych wdrażających postanowienia unijnych dyrektyw i rozporządzeń stało się w ostatnim czasie niechlubną polską tradycją. Początek roku przyniósł trzymiesięczny poślizg w implementacji MiFID II oraz przepisów towarzyszących, a stanowisko odnośnie właściwego stosowania prawa w okresie przejściowym zająć musiała nawet Komisja Nadzoru Finansowego. Do chwili obecnej nie doczekaliśmy się ustawy zmieniającej przepisy sektorowe (w tym również i Prawo bankowe) w związku z RODO, które przecież obowiązuje od 25 maja. Nie inaczej wyglądała sytuacja w przypadku PSD2: tu również termin wyznaczony przez ustawodawcę wspólnotowego na 13 stycznia br. nie został dotrzymany. Ostatecznie stosowne zmiany w ustawie o usługach płatniczych oraz dziewięciu innych aktach prawnych ogłoszone zostały w Dzienniku Ustaw z 5 czerwca br., a więc z niemal pięciomiesięcznym opóźnieniem.

Jak połączyć 4000 banków?

Fakt wejścia w życie regulacji krajowych nie oznacza, że już dziś polscy konsumenci stają się beneficjentami otwartego rynku finansowego na zasadach określonych przez Parlament Europejski. Kluczową kwestią pozostaje wykreowanie sprawnych i jednolitych standardów komunikacji pomiędzy sektorem bankowym a instytucjami niebankowymi, tzw. podmiotami trzecimi. Ramy niezbędne dla stworzenia takowych instrumentów określa rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej nr 2018/389 w sprawie regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (tzw. RTS). Przepisy te weszły w życie niezwłocznie po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, jednak poszczególne państwa członkowskie oraz instytucje rynku finansowego zobowiązane będą do ich przestrzegania w pełnej rozciągłości dopiero od 14 września przyszłego roku.

Tak długi okres przygotowawczy wynika z poziomu skomplikowania tworzonych interfejsów, które powinny nie tylko umożliwiać komunikację pomiędzy starym i nowym sektorem finansowym w ramach jednego kraju, ale docelowo również zapewniać wymianę danych pomiędzy różnymi krajami UE. Conditio sine qua non otwartej bankowości realizowanej w zgodzie z wytycznymi PSD2 stanowi standaryzacja interfejsów programowania aplikacji (API), za pośrednictwem których instytucja finansowa może łączyć ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: