IT@BANK 2018: Zielone światło dla migrantów

BANK 2018/11

Promowana przez władze wspólnotowe idea open bankingu skutkuje nie tylko sukcesywnym wchodzeniem na rynek płatniczy graczy spoza branży finansowej. 8 sierpnia br. polscy konsumenci zyskali wiele narzędzi znacząco ułatwiających zarówno wybór konta bankowego, jak również jego transfer do dowolnej instytucji oferującej rachunki dla osób indywidualnych na terenie całego kraju.

Karol Materna

Nowe uprawnienia konsumentów określono w unijnej dyrektywie nr 2014/92/WE w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (tzw. PAD – Payment Account Directive). Przepisy, przyjęte przez ustawodawcę wspólnotowego w lipcu 2014 r., zostały implementowane do polskiego systemu prawnego nowelizacją ustawy o usługach płatniczych z 30 listopada 2016 r. Wspomniany akt prawny nałożył na banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe dodatkowe obowiązki informacyjne, towarzyszące zarówno zawieraniu umowy o prowadzenie konta, jak też jej późniejszej realizacji. Dostawcy usług płatniczych zostali również zobligowani do zapewnienia możliwości przeniesienia rachunku do innej instytucji finansowej na zasadach ujednoliconych przez prawo. Stosowne regulacje w tym zakresie weszły w życie 8 lutego 2017 r., jednak ustawodawca ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: