IT@BANK 2020 | Nowa generacja rozwiązań dla biznesu bankowego

BANK 2020/11

Platformy Low-Code Development zdobywają coraz większą popularność wśród instytucji finansowych na świecie. Zaawansowany system tej klasy powinien dostarczać przyjazne narzędzia IT, które umożliwiają graficzne projektowanie i implementowanie nawet najbardziej złożonych procesów biznesowych. Dzięki nim osoby bez wykształcenia informatycznego mogą w krótkim czasie przygotowywać rozwiązania automatyzujące procesy biznesowe.

Platformy Low-Code Development zdobywają coraz większą popularność wśród instytucji finansowych na świecie. Zaawansowany system tej klasy powinien dostarczać przyjazne narzędzia IT, które umożliwiają graficzne projektowanie i implementowanie nawet najbardziej złożonych procesów biznesowych. Dzięki nim osoby bez wykształcenia informatycznego mogą w krótkim czasie przygotowywać rozwiązania automatyzujące procesy biznesowe.

Ma to ogromne znaczenie w dobie dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu banków. Instytucja, która chce nadążyć za potrzebami klientów i przemianami gospodarczymi, powinna posiadać platformę IT umożliwiającą szybkie wprowadzenie zmian w obsłudze sprzedaży i bieżącej działalności, zapewniając odpowiednio krótki time to market.

Nowa generacja platformy Ferryt

Konieczność spełnienia powyższych założeń i celów zadecydowały o stworzeniu nowej generacji platformy Ferryt. Ferryt to rozwiązanie, które w dotychczasowej wersji używa wiele banków w Polsce i za granicą, usprawniając corowe bankowe procesy biznesowe. Nowy Ferryt to narzędzie odmienione wizualnie i od strony architektury, zapewniające przy tym nowe możliwości funkcjonalne. Zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwiło uzyskanie jeszcze wyższej wydajności i większej skalowalności rozwiązań. System jest dostępny w pełni przez przeglądarkę internetową, w tym również w trybie dla projektantów. Nowy Ferryt dostarcza moduły do monitorowania efektywności działań i jest kompatybilny z  procesami stworzonymi w starszych wersjach rozwiązania.

Low-Code Development

Ferryt w pełni realizuje koncepcję ­low-code development, stosowaną w systemach BPM. Odpowiednio przeszkolony użytkownik biznesowy może łatwo automatyzować procesy, bez znajomości języków programowania. Usprawnieniem jego pracy jest przy tym skorzystanie z opcji reużywalności elementów (np. raz stworzoną regułę biznesową można wykorzystać w wielu miejscach procesu). Dodatkowo zastosowano mechanizmy pracy grupowej, które zapewniają efektywne działania w rozproszonym środowisku projektów.

Modelowanie procesów jest realizowane w dwóch warstwach: biznesowej i implementacyjnej – umożliwia to uczestnictwo w decydowaniu o kształcie procesów, również managerom wyższego stopnia. Diagram biznesowy przedstawia przebieg całego procesu i jest budowany zgodnie z notacją BPMN 2.0. Na warstwie implementacyjnej projektant definiuje szczegółowo działanie systemu, korzystając z ponad 50 predefiniowanych elementów odzwierciedlających odpowiednią aktywność biznesową. Ich wykorzystanie jest intuicyjne, a poszczególne obiekty są umieszczane w odpowiednich miejscach diagramu i łączone ze sobą z wykorzystaniem mechanizmu drag&drop.

Łatwe tworzenie atrakcyjnych ekranów i formularzy

W nowej generacji platformy Ferryt szczególny nacisk położono na zapewnienie elastycznego tworzenia atrakcyjnych i ergonomicznych formularzy systemowych. Projektowanie odbywa się przy użyciu intuicyjnego edytora działającego w trybie WYSIWYG (What You See Is What You Get). Projektant może na bieżąco, będąc w trybie design, weryfikować wygląd ekranów na różnych typach urządzeń. Do dyspozycji ma przy tym szeroki zakres kontrolek wizualnych, które umieszcza na ekranach wniosków i formularzy.

Nowa generacja platformy Ferryt została stworzona z myślą o ułatwieniu działań banków i przedsiębiorstw. Przy projektowaniu i budowie kierowano się głównie potrzebami i oczekiwaniami zgłaszanymi przez klientów i obecnych użytkowników oraz możliwościami oferowanymi przez najnowsze technologie. Dzięki temu powstało ulepszone funkcjonalnie rozwiązanie, w nowej architekturze i o bardzo nowoczesnym interfejsie użytkownika, które umożliwia tworzenie aplikacji biznesowych nawet pięć razy szybciej niż metodami tradycyjnymi.

Gotowe rozwiązania biznesowe dla banków

Ważną cechą platformy Ferryt jest to, że zawiera w sobie gotowe, predefiniowane procesy biznesowe możliwe do szybkiego zaadaptowania w środowisku instytucji finansowej. Gotowe rozwiązania dla banków dotyczą obszarów: wniosków internetowych i mobilnych, zarządzania kredytami, sprzedaży produktów, wielokanałowej obsługi klienta, zarządzania ryzykiem, zarządzania operacjami. Rozwiązania te są wypadkową najlepszych praktyk rynku bankowego.

Czy warto zastosować nową generację platformy Ferryt?

Nowa generacja platformy Ferryt została stworzona z myślą o ułatwieniu działań banków i przedsiębiorstw. Przy projektowaniu i budowie kierowano się głównie potrzebami i oczekiwaniami zgłaszanymi przez klientów i obecnych użytkowników oraz możliwościami oferowanymi przez najnowsze technologie. Dzięki temu powstało ulepszone funkcjonalnie rozwiązanie, w nowej architekturze i o bardzo nowoczesnym interfejsie użytkownika, które umożliwia tworzenie aplikacji biznesowych nawet pięć razy szybciej niż metodami tradycyjnymi.

Nowa generacja platformy Ferryt została stworzona z myślą o ułatwieniu działań banków i przedsiębiorstw. Przy projektowaniu i budowie kierowano się potrzebami i oczekiwaniami klientów i obecnych użytkowników oraz możliwościami oferowanymi przez najnowsze technologie. Rozwiązanie umożliwia tworzenie aplikacji biznesowych nawet pięć razy szybciej niż metodami tradycyjnymi.

Udostępnij artykuł: