IT@BANK 2020 | Nowoczesne zarządzanie firmą w chmurze

BANK 2020/11

Konieczność pracy zdalnej i sprawnego zarządzania w obliczu kryzysu związanego z pandemią sprawiły, że przeniesienie organizacji do chmury, usprawnienie procesów i swego rodzaju niezależność od tego, co fizyczne stało się nie tylko zwykłą optymalizacją, ale niezbędnym elementem nowej rzeczywistości wielu firm z różnych obszarów działalności. Czym jest chmura, jakie daje nam korzyści, jak ją wdrożyć i co ważniejsze, komu powierzyć tak poważne zadanie? Odpowiadamy na pięć najważniejszych pytań z chmurą w roli głównej.

Konieczność pracy zdalnej i sprawnego zarządzania w obliczu kryzysu związanego z pandemią sprawiły, że przeniesienie organizacji do chmury, usprawnienie procesów i swego rodzaju niezależność od tego, co fizyczne stało się nie tylko zwykłą optymalizacją, ale niezbędnym elementem nowej rzeczywistości wielu firm z różnych obszarów działalności. Czym jest chmura, jakie daje nam korzyści, jak ją wdrożyć i co ważniejsze, komu powierzyć tak poważne zadanie? Odpowiadamy na pięć najważniejszych pytań z chmurą w roli głównej.

Tomasz Mazurek
 Cloud Architect

Czym jest chmura?

Codziennie korzystamy z wielu tego typu rozwiązań w dość okrojonej formie, choć możliwości są niemalże nieograniczone. Chmura to nic innego, jak rozległa sieć serwerów rozproszonych po całym świecie, które działają jak jeden organizm. Serwery te pełnią różne funkcje: przechowują dane i umożliwiają zarządzenie nimi, obsługują aplikacje oraz dostarczają treści lub usługi, takie jak strumieniowe przesyłanie materiałów wideo, poczta internetowa, oprogramowanie biurowe czy rozwiązania takie, jak aplikacje internetowe, rozwiązania BI i big data. Zamiast korzystać z danych i plików umieszczonych fizycznie w pamięci komputera lokalnego lub osobistego, możemy mieć do nich dostęp z każdego urządzenia połączonego z internetem, w dowolnym miejscu i czasie.

Jakie korzyści daje nam chmura?

Zalet korzystania z chmury jest wiele, ale skupię się na najważniejszych z biznesowego punktu widzenia.

Bezpieczeństwo – migracja danych do chmury oznacza znaczącą zmianę w podejściu do zabezpieczenia wrażliwych informacji związanych z organizacją, jaką jest duża firma. Nie musimy już skupiać się na technicznym aspekcie związanym z tym tematem, natomiast możemy swoją uwagę skierować na to, co rzeczywiście w tych kwestiach ma znaczenie, czyli jaki poziom bezpieczeństwa chcemy zapewnić swojej firmie. Jak uwierzytelniać użytkowników? Czy wystarczy samo hasło? Jak chcemy skonfigurować dostęp do naszych serwisów w chmurze? Jak często chcemy je aktualizować? Czy chcemy, by dane były szyfrowane, a jeśli tak, to w jaki sposób? Wszystkie te funkcjonalności są już dostępne w chmurze i jedyne, czym powinniśmy się przejmować, to ich poprawna konfiguracja.

Niezależność od awarii sprzętu – w momencie migracji do chmury, utrzymanie infrastruktury sprzętowej spada z naszych barków. Awaria dysków czy oprogramowania przestaje być jakimkolwiek problemem. Stajemy się niezależni od awarii serwerów, mamy dostęp do swoich danych czy aplikacji w dowolnym miejscu z dostępem do internetu.

Optymalizacja kosztów – przeniesienie infrastruktury organizacji do chmury umożliwia obniżenie kosztów związanych z jej utrzymaniem. Dzięki skalowalności usług w chmurze możemy płacić za rzeczywiste zużycie zasobów, takich jak dyski twarde, maszyny wirtualne czy wreszcie bazy danych. W przypadku okresów intensywnego natężenia w użytkowaniu danych zasobów, możemy przykładowo czasowo zwiększyć ilość serwerów, które przetwarzają nasze dane i tym samym sprostać oczekiwaniom użytkowników. Dzięki temu płacimy tylko za rzeczywiste zużycie zasobów chmury, nie jesteśmy też zmuszeni, by utrzymywać daną infrastrukturę przez cały rok. Z drugiej strony, dzięki zastosowaniu chmury stać nas na używanie rozwiązań, które w innym wypadku były w zasięgu tylko największych firm. Zaawansowane rozwiązania do przetwarzania danych (big data), machine learning czy wizualizacje danych i raportowanie są dostępne w każdym momencie i mogą być stosowane w zależności od indywidualnego zapotrzebowania.

W CGI posiadamy doświadczenie płynące z wielu projektów zrealizowanych w branży bankowej oraz finansowej, a co za tym idzie, wiemy już, gdzie leżą źródła potencjalnych problemów. Posiadamy stabilne procesy i frameworki pozwalające na efektywne zaplanowanie strategii migracji do chmury, pilotujemy pierwsze wdrożenia, zajmujemy się utrzymaniem aplikacji oraz trzymamy pieczę nad dalszym rozwojem platformy chmurowej. Nasza wiedza oraz stworzone przez nas rozwiązania, pozwalają znacząco skrócić proces wdrożenia do chmury, w odróżnieniu od tradycyjnego podejścia.

Przejrzystość kosztowa – zastosowanie chmury pozwala na dokładne przypisanie kosztów do konkretnych aplikacji i funkcjonalności. Jesteśmy w stanie dokładnie monitorować wydatki związane z każdą z naszych aplikacji, z podziałem na użyte miejsce na dyskach twardych, wykorzystaną moc obliczeniową czy zużycie bazy danych.

Jak zacząć pracę z chmurą?

W kwestii chmury i jej zalet mamy pełną przejrzystość. Jak zatem wprowadzić swoją organizację w chmurę? Chmura publiczna i używanie infrastruktury w ten sposób jest stosunkowo młodą praktyką, w porównaniu z zastosowaniem własnej infrastruktury. Zwłaszcza w takich branżach, jak bankowość czy finanse, gdzie odpowiednie zabezpieczenie danych jest wymagane przez polskie, jak i europejskie prawo, duży nacisk położony jest na poprawne przygotowanie i zabezpieczenie chmury podczas jej wdrożenia. Tutaj nieocenioną pomocą staje się firma partnerska, taka jak CGI, która może bezpiecznie przeprowadzić firmę przez cały, bardzo złożony proces. Od tworzenia strategii migracji do chmury, przez wdrożenie, aż do utrzymania i dalszego rozwoju platformy.

Jaka jest rola partnera „chmurowego”?

W CGI zajmujemy się całym procesem wejścia do chmury i co za tym idzie, bierzemy pełną odpowiedzialność z tym związaną. Tym, co nas wyróżnia, są doświadczenia przy wielkoskalowych wdrożeniach tego rodzaju, w instytucjach finansowych w Europie. Wyjątkowo ważne przy takich przedsięwzięciach jest odpowiednie dobranie technologii, a co najważniejsze, dostawcy chmury publicznej. Z tego powodu nie skupiamy się na konkretnej chmurze, a dobieramy odpowiedniego dostawcę w zależności od potrzeb klienta i jego organizacji. W CGI posiadamy doświadczenie płynące z wielu projektów zrealizowanych w branży bankowej oraz finansowej, a co za tym idzie, wiemy już, gdzie leżą źródła potencjalnych problemów. Posiadamy stabilne procesy i frameworki pozwalające na efektywne zaplanowanie strategii migracji do chmury, pilotujemy pierwsze wdrożenia, zajmujemy się utrzymaniem aplikacji oraz trzymamy pieczę nad dalszym rozwojem platformy chmurowej. Nasza wiedza oraz stworzone przez nas rozwiązania, pozwalają znacząco skrócić proces wdrożenia do chmury, w odróżnieniu od tradycyjnego podejścia.

Najważniejszym czynnikiem podczas takiego projektu jest komunikacja. Dlatego kładziemy ogromny nacisk na to, by współpraca przebiegała w duchu partnerstwa i rozmowy. Nasi konsultanci wnoszą do projektu wiedzę i doświadczenie związane z przejściem do chmury, używanymi technologiami czy ograniczeniami prawnymi. W takim procesie zawsze staramy się angażować klienta, by podjął z nami dyskusję na temat tego, czego oczekuje. Każde wdrożenie różni się od poprzednich ze względu na specyfikę danej aplikacji, wiedzy biznesowej, która za nią stoi. Właśnie tego typu informacje, które płyną od klienta są kluczowe przy każdym wdrożeniu. To dzięki rozmowie jesteśmy w stanie ustalić, jaki jest cel wdrożenia, jakie obecnie istniejące problemy możemy naprawić i jakie mamy ograniczenia związane z implementacją nowych rozwiązań. Dialog ten utrzymywany jest przez cały proces wdrożenia chmury. Od planowania i tworzenia strategii, konsultacji prawnych, rozpoznania pierwszych możliwych do migracji aplikacji, poprzez wybranie platformy chmurowej, przygotowanie platformy od strony infrastruktury, przenoszenie danych, aż do ich wdrożenia w produkcję i dalsze utrzymanie oraz rozbudowywanie platformy.

W CGI specjalizujemy się także w rozwiązaniach dotyczących zaawansowanej obróbki danych czy analityki. Mamy za sobą wiele projektów wdrożeniowych dla hurtowni danych, systemów wykorzystujących modele uczenia maszynowego czy systemów raportowych. Bardzo ważnym etapem podczas każdego z tego typu projektów jest wybór technologii. Z tego względu często proponujemy klientom przeprowadzenie testów danego rozwiązania w formie krótkiego PoC (Proof of Concept), które pozwala ocenić wdrożenie danego zagadnienia z wykorzystaniem kilku konkurencyjnych technologii. To umożliwia ocenę i pokazanie, która technologia będzie najodpowiedniejsza w danym przypadku. Wiemy też, jak ważne jest bezpieczeństwo danych i z jak wieloma regulacjami prawnymi wiąże się przeniesienie tego typu cennych informacji do chmury. Z tego powodu oferujemy pomoc w migracji do chmury nie tylko od strony technicznej, ale także prawnej.

Kim jest CGI?

CGI to przede wszystkim ponad 40 lat doświadczenia w konsultingu. Jesteśmy obecni w 40 krajach, w tym w większości krajów europejskich, w Kanadzie, USA, Australii, Indiach czy Brazylii. W naszych 400 biurach pracuje 78 000 konsultantów zorientowanych na aktywne rozwiązywanie problemów naszych klientów. Na polskim rynku jesteśmy obecni od 1996 r. Przez ten czas wyrośliśmy na wiodącą firmę doradczą w branży IT. Działamy blisko z klientem, to pozwala nam zrozumieć jego potrzeby i dopasować najefektywniejsze rozwiązania na polu doradztwa, integracji systemów i outsourcingu dla firm z sektorów telekomunikacyjnego, finansowego czy ubezpieczeniowego.

Więcej informacji na temat migracji do chmury udziela
Cezary Mąkosa cezary.makosa@cgi.com

Udostępnij artykuł: