IT@BANK 2020 | Źle działające aplikacje to ryzyko utraty klientów i reputacji firmy

BANK 2020/11

Żyjemy w czasach, w których jedyną pewną rzeczą w biznesie jest zmiana. Funkcjonowanie w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym daje zarówno potencjał do dynamicznego rozwoju, jak również może przysparzać firmom problemów w ocenie aktualnej sytuacji. Kluczowe staje się zatem trafne zidentyfikowanie zagrożeń i szans, odpowiednia ocena zaistniałej sytuacji, ustalenie strategii działania oraz ciągły monitoring.

Żyjemy w czasach, w których jedyną pewną rzeczą w biznesie jest zmiana. Funkcjonowanie w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym daje zarówno potencjał do dynamicznego rozwoju, jak również może przysparzać firmom problemów w ocenie aktualnej sytuacji. Kluczowe staje się zatem trafne zidentyfikowanie zagrożeń i szans, odpowiednia ocena zaistniałej sytuacji, ustalenie strategii działania oraz ciągły monitoring.

Aktualna sytuacja związana z pandemią powoduje, że klienci, którzy przez długie lata opierali się przenoszeniu usług bankowych na platformę internetową, nie mając wyjścia, szybko przyswajają nowe metody pracy z bankiem. Większa świadomość możliwości i oczekiwanie wysokiego poziomu usług wpływają na  to, że w przypadku niezadowolenia ze źle działającej strony lub aplikacji bankowej klientom łatwiej jest podjąć decyzję o zmianie banku. Aby mieć pewność, że otrzymują oni maksimum wsparcia ze strony aplikacji bankowych i wszystko działa na 100%, należy wdrożyć system monitorowania wydajności aplikacji.

Cisco AppDynamics pozwala poprawić obsługę użytkowników 

Rozwiązanie Cisco AppDynamics pomaga dokładnie zrozumieć, na jakim poziomie odbywa się obsługa zdalnych klientów banku. Działa dwutorowo – monitoruje dostępność aplikacji w środowisku banku oraz zachowanie się narzędzi po stronie użytkownika. Po stronie banku rozwiązanie uczy się działających aplikacji.

Wykrywa, z jakich komponentów są złożone, jak są ze sobą powiązane i bada, czy działają wydajnie. Pomaga określić, które miejsca w kodzie aplikacji należy usprawnić, aby poprawić czas odpowiedzi systemu na zapytania klientów. Pozwala wychwycić moduły aplikacji, które mogą sprawić problemy w przypadku zwiększonego ruchu, zanim nastąpi awaria. Rozwiązanie odnajduje błędy w aplikacji, nawet jeśli występują sporadycznie, np. dla kilku procent klientów. Takie błędne sesje są zapisywane z informacjami o tym, co się wydarzyło, do późniejszej analizy. Po stronie użytkownika Cisco AppDynamics bada, ile czasu przesyłane były dane z banku do aplikacji mobilnej lub strony internetowej, ile czasu bank przygotowywał je do wysłania, z jakiej wersji aplikacji, przeglądarki, systemu operacyjnego korzystał klient, gdzie dołączał się do sieci. To wszystko ma na celu pełne monitorowanie stanu dostępności aplikacji IT dla klientów banku, upewnienie się, że systemy działają zgodnie z założeniami i wyeliminowanie błędów obsługi w jak najkrótszym czasie.

Powiązanie działania systemów IT z wynikami banku

Błędy po stronie IT skutkują problemami, których wartość często trudno jest oszacować. Cisco AppDynamics umożliwia wprowadzenie metryk biznesowych i połączenie ich z obsługiwanymi aplikacjami. W czasie rzeczywistym można śledzić, jak wprowadzane w aplikacjach zmiany przekładają się na biznes, czyli np. liczbę obsłużonych klientów, sprzedaż za cały dzień lub liczbę złożonych wniosków kredytowych. Sesja zakończyła się błędem? Cisco AppDynamics pozwala sprawdzić, który użytkownik i o jakiej wartości usługi w tym czasie zabiegał. Jeśli był to istotny dla banku klient, może należy wykonać do niego telefon wyjaśniający sytuację.

Cisco AppDynamics pozwala upewnić się, że ze strony aplikacji banku użytkownicy otrzymują maksimum wsparcia dla prowadzenia swojego biznesu. 

Udostępnij artykuł: