IT@BANK 2020 | Jak sektor bankowy radzi sobie w czasach VUCA?

BANK 2020/11

W ostatnich miesiącach termin VUCA nabrał większego znaczenia, zyskując popularność również w kręgach biznesowych jako element koncepcji przywództwa strategicznego. Pod akronimem utworzonym od słów volatility (zmienność), uncertainty (niepewność), complexity (złożoność) oraz ambiguity (niejednoznaczność) kryją się cztery wyzwania, które niesie ze sobą sytuacja ekonomiczna, polityczna oraz społeczna.

Fot. Sii Polska

W ostatnich miesiącach termin VUCA nabrał większego znaczenia, zyskując popularność również w kręgach biznesowych jako element koncepcji przywództwa strategicznego. Pod akronimem utworzonym od słów volatility (zmienność), uncertainty (niepewność), complexity (złożoność) oraz ambiguity (niejednoznaczność) kryją się cztery wyzwania, które niesie ze sobą sytuacja ekonomiczna, polityczna oraz społeczna.

V = volatility (zmienność)

Pandemia ma bezpośredni wpływ na wzrost dynamiki zmian w wielu sektorach, co zostało potwierdzone na przestrzeni ostatnich miesięcy. Sprawdzone procesy przestają przynosić oczekiwane efekty, a ustalenie zależności przyczynowo-skutkowych staje się niemożliwe. Zmiany zachodzą także na rynkach finansowych, wymagając od instytucji bankowych natychmiastowej reakcji.

Banki przeprowadzają różnego rodzaju analizy, szukając sposobów optymalizacji działań. Skalę problemu potwierdzają chociażby dane dotyczące konieczności wprowadzania modyfikacji w strukturze zatrudnienia czy redukcji liczby oddziałów. Równolegle zmieniają się kryteria zaangażowania w produkty takie, jak leasing, faktoring, akredytywa czy kredyty hipoteczne, inwestycyjne i na działalność bieżącą. Lokaty terminowe dla firm i darmowe konta są zawieszane, a oprocentowanie depozytów obniża się prawie do zera.

Bankowość będzie podlegać coraz szybszym zmianom, napędzanym nie tyle jednorazowymi kryzysami, jak pandemia, co po prostu rosnącą złożonością świata i przyspieszającymi zmianami oczekiwań klientów, którzy zawsze poszukują wygodnych rozwiązań. Jeśli bank wciąż opiera się na „sprawdzonych” strukturach i produktach, i nie podąża szybko za zmianami, to będzie nieuchronnie mieć coraz mniejszy wpływ na życie klientów i coraz mniejsze przychody – mówi Michał Żelazowski, Lead Banking Consultant w Sii Polska.

Jednym ze sposobów walki z tego typu wyzwaniami jest ograniczenie kosztów stałych poprzez wdrażanie rozwiązań opartych na inteligentnej optymalizacji procesów. Budowanie relacji z klientem za pośrednictwem kanałów cyfrowych umożliwia nie tylko monitoring jego zachowań, ale również tworzenie strategii przekazywania mu kluczowych informacji. Nowoczesne rozwiązania mobilne i webowe rozwijane w oparciu o wymagania biznesowe sektora bankowości pozwalają również na pełną automatyzację procedur obsługi odbiorcy usług.

Współpracując ze światowymi liderami sektora bankowości, eksperci Sii Polska oferują wsparcie w zakresie rozwoju, testów i utrzymania bezpiecznych, intuicyjnych aplikacji. Jeden ze zrealizowanych w ostatnim czasie projektów obejmował wdrożenie haptyki, widgetów na ekranie logowania oraz funkcjonalności „konto na selfie”. Kolejny dotyczył przejęcia szeregu procesów, w tym regulacyjnych obowiązków sprawozdawczych, analizy odchyleń, środków zaradczych i działań naprawczych, jak również kontroli zapytań klientów wewnętrznych i zewnętrznych organów regulacyjnych związanych z danymi dotyczącymi handlu, transakcji, pozycji i aktywów klientów. Wszystko to pozwoliło na stworzenie wysokowydajnych systemów analizy danych, znaczący wzrost ilości przetwarzanych informacji oraz redukcję potencjalnego ryzyka.

U = uncertainty (niepewność)

W związku z niepewną sytuacją na świecie, bezpieczne wdrażanie planów, rozwijanie strategii długoterminowych czy opracowywanie budżetów jest nie lada wyzwaniem. Rozwiązaniem wykorzystywanym coraz częściej w sektorze bankowym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: