IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – AMAZON WEB SERVICES | Ewolucja podejścia do chmury w sektorze finansowym

BANK 2021/11

Globalna pandemia przyspieszyła tempo cyfrowej transformacji i adopcji chmury publicznej w różnych branżach na świecie, w tym również w sektorze usług finansowych. Według badania przeprowadzonego przez AWS w czerwcu 2021, większość przedsiębiorstw finansowych dopasowała w jej trakcie swoje modele biznesowe, w znacznej części przez rozwój kanałów elektronicznych, a blisko 59% twierdzi, że dokonało radykalnej zmiany w tym obszarze.

Fot. Nuthawut/stock.adobe.com

Globalna pandemia przyspieszyła tempo cyfrowej transformacji i adopcji chmury publicznej w różnych branżach na świecie, w tym również w sektorze usług finansowych. Według badania przeprowadzonego przez AWS w czerwcu 2021, większość przedsiębiorstw finansowych dopasowała w jej trakcie swoje modele biznesowe, w znacznej części przez rozwój kanałów elektronicznych, a blisko 59% twierdzi, że dokonało radykalnej zmiany w tym obszarze.

Logo AWSJednocześnie, przedsiębiorstwa z branży finansowej deklarują, iż planowane inicjatywy transformacyjne zostały przyspieszone średnio o dwa i pół roku, wpływając również na poprawę produktywności i współpracę, podniesienie jakości obsługi klienta oraz umiejętności pracowników. Badane organizacje deklarują, że chmura pomogła im wprowadzać innowacje (65%), skalować środowiska, aby sprostać zmianom popytu (63%) oraz obniżyć koszty (60%).

Niezbędne są zmiany

Coraz więcej banków przenosi swoją infrastrukturę do chmury, wiele z nich już odczuło korzyści płynące z technologii, w tym poprawę ich zdolności do radzenia sobie z rosnącymi cyberzagrożeniami. Adopcja chmury w sektorze usług finansowych jest jednak nadal na stosunkowo wczesnym etapie, a niedoinwestowanie nowych technologii może łatwo przekształcić się w źródło ryzyka dla rynku finansowego. Starsze systemy informatyczne nie są w stanie poradzić sobie z zagrożeniami, które występują w coraz bardziej cyfrowym środowisku. Pandemia rzuciła wyzwanie starszym aplikacjom i infrastrukturze, zwłaszcza w obszarze zdolności do wspierania zarówno natychmiastowej migracji, cyfrowego zaangażowania konsumentów, jak również obsługi dynamicznie rosnących wolumenów danych czy zmienności na globalnych rynkach.

Co zatem powstrzymuje instytucje finansowe przed przyjęciem chmury i innych nowych technologii? Zagadnienie to jest wielowymiarowe, warto jednak zwrócić szczególną uwagę na potrzebę zmiany kulturowej w organizacjach w celu dostosowania się do nowych sposobów radzenia sobie z odpornością i elastycznością operacyjną, ryzykiem operacyjnym oraz niepewnością regulacyjną i nadzorczą. Próby stawienia czoła tym zagadnieniom zaowocowały wieloma inicjatywami w całej Europie. Dla przykładu – wniosek Komisji Europejskiej dotyczący ustawy DORA (Digital Operational Resilience Act) wprowadzi zharmonizowane paneuropejskie ramy regulacyjne, które wpłyną na sposób, w jaki instytucje świadczące usługi finansowe w Unii Europejskiej współpracują z dostawcami chmury i innymi stronami trzecimi. W Polsce UKNF opublikował komunikat dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej, omawiany wcześniej z przedstawicielami rynku finansowego. Równolegle Bank of England (BoE), Prudential Regulatory Authority (PRA) i Financial Conduct Authority (FCA) opublikowały nowe polityki, które określają wymagania dla podmiotów regulowanych w odniesieniu do outsourcingu oraz odporności i elastyczności operacyjnej.

Dostęp do technologii

Amazon Web Services (AWS) współpracuje z instytucjami finansowymi oraz agencjami rządowymi i regulacyjnymi na całym świecie, aby pomóc w sprostaniu wyzwaniom gospodarczym poprzez umożliwienie szybkiego i efektywnego kosztowo dostępu do najnowszej technologii i rozwiązań, jak również zaadresowaniu wyzwań związanych z prawami i regulacjami tego sektora. Cyfrowa transformacja nie ogranicza się jedynie do umożliwienia pracy zdalnej organizacji, ale przede wszystkim umożliwia rozwój przedsiębiorstw, wspierając ewolucję oferty oraz poprawę jakości obsługi klientów. Jako przykład można podać Barclays, odpowiadający pięciu regulatorom na całym świecie – musi nieustannie ewoluować, aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów, jednocześnie utrzymując wysoką poprzeczkę dla usług, które świadczy konsumentom. Kiedy rozpoczęła się pandemia COVID-19, Barclays szybko i bezpiecznie zmodernizował swoje Contact Center, przenosząc 25 tys. agentów do modelu pracy w domu w zaledwie sześć tygodni przy użyciu chmury AWS. Barclays w adopcji chmury poszukuje również uproszczenia wielokanałowego zaangażowania klientów, aby umożliwić obsługę 80% przychodzących połączeń, oszczędzając przy tym niemal 50% czasu.

W trakcie rozmów z naszymi klientami, zachęcamy ich do obserwowania, jak AWS kontynuuje współpracę z decydentami i regulatorami finansowymi na całym świecie, aby zapewnić organizacjom możliwość wprowadzania innowacji, utrzymania konkurencyjności i rozwoju. Nasze dążenie do stworzenia najbardziej odpornej i bezpiecznej platformy chmurowej pozwoliło nam również na:

  1. Umożliwienie klientom zachowania kontroli. Firmy podlegające regulacjom będą nadal ponosić główną odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem wynikającym z ich outsourcingu i zależności od stron trzecich. W AWS w pełni rozumiemy wyjątkowe zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa, przepisów i zgodności, z którymi borykają się instytucje świadczące usługi finansowe w skali globalnej. Jesteśmy świadomi oczekiwań regulacyjnych dotyczących konieczności zagwarantowania, że korzystanie z technologii odbywa się w bezpieczny sposób i zapewniamy narzędzia oraz wiedzę fachową z branży usług finansowych, aby umożliwić naszym klientom osiągnięcie tego celu.
  2. Udostępnienie korzyści związanych z chmurą i bezpieczeństwem wszystkim rodzajom podmiotów finansowych, ponieważ AWS nie rozróżnia w swojej ofercie dużych organizacji międzynarodowych i mniejszych organizacji finansowych czy startupów. Wszystkie nasze usługi oraz zintegrowane rozwiązania dla  bezpieczeństwa są dostępne dla wszystkich naszych klientów. Oznacza to, że startup z branży fintech może korzystać z tych samych usług i zabezpieczeń, co największe banki. Przynosi to korzyści nie tylko dla poszczególnych firm, ale szerzej dla ogólnej stabilności systemu finansowego.
  3. Przejrzystość i najlepsze praktyki leżą u podstaw naszej pracy. W AWS opracowaliśmy Well-Architected Framework dla sektora finansowego, które obejmują dobre praktyki dotyczące projektowania, wdrażania i utrzymywania środowisk dla usług finansowych, które wspierają elastyczność, odporność, bezpieczeństwo i wydajność operacyjną wymaganą przez instytucje finansowe. Te najlepsze praktyki opierają się na naszym doświadczeniu w pracy z klientami sektora usług finansowych na całym świecie. Dla przykładu – Solarisbank AG, wiodąca europejska platforma ­Banking-as-a-Service, był pierwszym bankiem w Niemczech, który w pełni przeprowadził migrację do chmury i objął wszystkie swoje podstawowe systemy bankowe, produkty cyfrowe i bazy danych. Migracja z lokalnego centrum danych do chmury trwała rok i została zakończona w listopadzie 2020 r. Przejście do chmury umożliwiło firmie zniesienie barier technologicznych i regulacyjnych dla partnerów biznesowych poprzez oferowanie usług finansowych stronom trzecim przy wykorzystaniu niemieckiej licencji bankowej i usługi API. To z kolei umożliwiło instytucji zachowanie zgodności, a jednocześnie ułatwiło partnerom szybkie i bezproblemowe oferowanie konsumentom produktów finansowych. Migracja do chmury była kluczowym elementem strategii Solarisbanku polegającej na budowaniu platformy produktowej i technologicznej, która zapewnia najlepsze możliwe warunki dla skalowalności i automatyzacji, w celu dostosowania do rosnącej bazy klientów partnerów.

Wsparcie w rozwoju działalności

Transformacja cyfrowa to wyzwanie, które dotyka każdej części organizacji świadczącej usługi finansowe, od przetwarzania transakcji po obsługę klienta. Współpracując z naszymi klientami, takimi jak Global Payments, HSBC, JP Morgan Chase, Itaú Unibanco i Standard Chartered, zapewniamy bezpieczne i skalowalne środowiska, aby umożliwić im koncentrację na innowacji i myśleniu o przyszłości branży usług finansowych. To, w jaki sposób banki odpowiedzą na dzisiejsze wyzwania, na kolejne lata ukształtuje branżę finansową. Ci, którzy postawią na elastyczność i innowacje, staną się liderami tego rynku.

Udostępnij artykuł: