IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – HITACHI | Odpowiedzialnie realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju

BANK 2021/11

Z Leszkiem Modzelewskim, dyrektorem Pionu Projektów i Wdrożeń CEE, Hitachi Europe Ltd, rozmawiał Jerzy Rawicz.

Leszek Modrzelewski
Fot. Hitachi

Z Leszkiem Modzelewskim, dyrektorem Pionu Projektów i Wdrożeń CEE, Hitachi Europe Ltd, rozmawiał Jerzy Rawicz.

W Polsce widać dosyć duży problem z utrzymaniem i rozwojem kadr IT, przede wszystkim programistów. Jak wygląda sytuacja pod tym względem w przypadku Hitachi i klientów firmy?

– Na całym świecie stale rośnie zapotrzebowanie na specjalistów IT. Wynika to z tego, że cała strefa funkcjonowania współczesnego człowieka i gospodarki opiera się na rozwiązaniach technologicznych, z rosnącym znaczeniem sztucznej inteligencji. W konsekwencji obserwujemy globalny trend migracji pracowników pomiędzy firmami technologicznymi, przemysłowymi oraz instytucjami finansowymi. Z drugiej strony nasila się walka o kadry IT, mamy do czynienia z podkupowaniem sobie pracowników. Potrzebne na rynku kompetencje i wiedza powodują, że nie ma bezrobotnych specjalistów w branży technologicznej, a rekrutacja w firmach IT stała się procesem ciągłym. Musimy rekrutować płynnie i szybko, wykorzystując różnego rodzaju narzędzia dostępne na rynku. Kilka lat temu na portalach zamieszczano ogłoszenia o pracę, dziś ten model nie działa, znaczenie zyskały media społecznościowe, w tym Linkedin. Dodatkowo trzeba zapewnić zatrudnionym strefę komfortu, przyjazne środowisko pracy i angażujące, ambitne zadania.

Rolą menedżera jest uwzględnienie indywidualnych potrzeb i oczekiwań pracowników, w branży IT w szczególności. Często mamy do czynienia z osobami bardzo młodymi, ale dysponującymi dużą wiedzą i kompetencjami, dla nich liczą się takie aspekty, jak możliwość pracy zdalnej, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, ale też czynniki ogólnoludzkie, choćby dogodny dojazd do siedziby firmy komunikacją miejską czy pociągiem. Możemy powiedzieć, że atrakcyjność projektów stała się równie ważna jak wynagrodzenie. Rotacja na poziomie od 5 do 10% jest zjawiskiem naturalnym, związanym ze ścieżką rozwoju osobistego każdego człowieka, i przynosi korzyści także i pracodawcom, jako że z nowym zatrudnionym trafia do firmy nowe spojrzenie, możliwa jest wymiana wiedzy i informacji. Nowy pracownik, trafiający do nowego miejsca pracy zauważa aspekty, które nie były dostrzegane przez innych pracowników z długoletnim stażem. Na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej grupa Hitachi ma otwartych około 600 rekrutacji w zakresie inżynierii oprogramowania. W Polskim Oddziale Hitachi Europe Ltd po ostatniej kampanii rekrutacyjnej mamy wystarczające kompetencje IT i na ten moment nie prowadzimy rekrutacji.

Tematem nr 1 w 2021 r. jest zgodność z ESG. Jak Hitachi pozycjonuje się w celach zrównoważonego rozwoju?

– W działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju najważniejsze jest bycie wiarygodnym. Podejmowane działania i strategia muszą być dobrze przemyślane, aby nie były odbierane przez środowiska opiniotwórcze jako greenwashing. Hitachi jest firmą, która z pełną odpowiedzialnością realizuje politykę zrównoważonego rozwoju. Potwierdzeniem jest fakt, że jesteśmy głównym partnerem szczytu klimatycznego COP 26, który w tym roku odbywa się w Glasgow. W najbliższym okresie zamierzamy wyeliminować do zera emisję CO2 w ramach różnego rodzaju inicjatyw technologicznych. Do tego tematu podchodzimy w bardzo ustrukturyzowany sposób, realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, ale też edukujemy swoich pracowników i społeczeństwo w obszarze racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi na całym świecie. To, oprócz eliminacji zużycia węgla, nasz wkład w budowę zielonej gospodarki. Oczywiście nie da się w ciągu roku czy dwóch lat zrealizować wszystkich postulatów związanych z gospodarką wodną, eliminacją węgla i emisji dwutlenku węgla do atmosfery, ale najbliższe lata będą bardzo koszerne w działaniach w tymże obszarze.

Przechodząc do sfery bankowej, w ostatnich latach Hitachi odniosło ogromny sukces, wyrażając rozwiązanie trwałego nośnika w większości banków. Czy macie plany rozwoju tej platformy, a jeśli tak, to w jakim zakresie?

– Sukces trwałego nośnika, który obserwowaliśmy w ciągu ostatnich czterech lat, bazuje na unikatowym rozwiązaniu, które dostarcza Hitachi. Do większości banków trafiliśmy z naszym rozwiązaniem bazującym na macierzy WORM. Jest ono nie tylko atrakcyjne technologicznie, ale i zgodne z wymaganiami regulatorów. Obecnie pracujemy z kolejnymi instytucjami, nie tylko finansowymi nad wdrożeniem trwałego nośnika w zakresie jego podstawowego zastosowania. Równocześnie przyszedł czas na rozwój. Będzie się on koncentrował na dwóch aspektach. Pierwszy jest związany z przechowywaniem dokumentów, które muszą spełniać kryteria trwałego nośnika. Planujemy zapewnić dostęp do trwałego nośnika dla przeciętnego Kowalskiego jako platformy do przechowywania różnego rodzaju dokumentów, np. umów o pracę, świadectw pracy czy polis ubezpieczeniowych. Drugi obszar rozwoju trwałego nośnika koncentruje się na narzędziach i procesach służących do podpisywania umów na odległość, zdalnego potwierdzania tożsamości klientów oraz elektronicznym obiegu dokumentacji.

Od kilku lat Hitachi współpracuje intensywnie z Krajową Izbą Rozliczeniową. W jakich obszarach istnieje możliwość sektorowej współpracy?

– Współpraca z KIR należy do strategicznych obszarów rozwoju Hitachi. Synergia obu firm łączy produkty i rozwiązania Hitachi, z usługami, które oferuje KIR. Aktualnie pracujemy nad dalszym rozwojem procesów publikacji i odczytu dokumentów przez klientów i koncentrujemy się nad poprawą doświadczenia klienta w ramach usługi trwałego nośnika KIR. Dzięki połączeniu różnych metod, usług i rozwiązań IT dostarczanych przez KIR, takich jak moje ID, czy podpis kwalifikowany mSzafir i rozwiązania WORM dostarczanego przez Hitachi jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby wielu instytucji. W niedalekiej przyszłości wspólnie z KIR planujemy rozwój trwałego nośnika w obszarze funkcjonalności elektronicznego obiegu dokumentacji. Planujemy również promocję trwałego nośnika w obszarze e-commerce.

Niedawno dołączył pan do Hitachi po prawie 20 latach pracy w GE Money Bank, Banku BPH i Alior Banku. Jak to jest być po drugiej stronie? Czy nadal będzie pan współpracował w sektorem bankowym jako dyrektor zarządzający Pionem Projektów i Wdrożeń?

– Posiadam dwudziestoletnie doświadczenie w dużych instytucjach finansowych i bankach uniwersalnych. Moja praca koncentrowała się na zapewnieniu odpowiedniej dochodowości produktów bankowych i odpowiednich przychodów. Jednocześnie dbałem o to, aby usługi i produkty były konkurencyjne rynkowo i zapewniały odpowiednie doświadczenie klienta pod względem wygody i zgodności z regulacjami. Zapewniałem proste, mało angażujące klientów procesy dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii IT. Zawsze kierowałem się zasadą, żeby nie wybierać technologii dla technologii, ale żeby była ona dodatkową wartością dla klienta. Chodzi o to, żeby po obu stronach było poczucie zadowolenia. Intuicja i wiedza, którą posiadam, pozwalały wybierać technologię i budować procesy, które były dobrze oceniane przez klientów, czego dowodem był i jest NPS instytucji, w których pracowałem. Nie wyobrażam sobie, żebym mógł zrezygnować ze współpracy z sektorem finansowym. W swojej karierze zawodowej wdrażałem różnego rodzaju inicjatywy technologiczne, poczynając od elektronicznego obiegu dokumentów poprzez biometrię Finger Vein, aż po procesy zdalnej identyfikacji klienta, bazujące na biometrii dowodu osobistego. Myślę, że moja wiedza pozwoli na dynamiczną współpracę z sektorem finansowym i będę w tym obszarze obecny. Nie będzie to jednak jedyny obszar, na którym będę się koncentrował. W ramach rozwoju zawodowego będę współpracował również z sektorem energetycznym.

Niedawno usłyszeliśmy o przejęciu firmy Global Logic przez Hitachi. Jak zmienia to pozycję Hitachi w Polsce i o jaki zakres produktów i usług rozszerzy się oferta dla banków?

– Global Logic w strukturach światowych to jest blisko 20 tys. wykwalifikowanych fachowców z obszaru IT. Global Logic to architekci, deweloperzy, ale również osoby zajmujące się transformacją Agile w różnych organizacjach. W naszym regionie mamy ponad 8 tys. wybitnych specjalistów, których do tej pory Global Logic wykorzystywał do tworzenia platform dla rynku usług płatniczych, przemysłu i handlu. Bogate doświadczenie GL jest wykorzystane w wielu organizacjach do transformacji cyfrowej oraz poprawy doświadczeń klienta. Przyłączenie Global Logic do Hitachi stanowi nasz wyróżnik rynkowy, w obszarze znacznie szerszym niż obszar finansowy. W ramach współpracy strategicznej z Global Logic nie oferujemy, jak inne firmy, typowego body leasing. Tworzymy wirtualne software laby, czyli gotowe zespoły deweloperów, testerów, analityków IT i biznesu, pracujące na rzecz współpracujących instytucji w zakresie tworzenia nowych platform i aplikacji, jak i rozwoju istniejących systemów. Widzimy, wszechobecne wyzwanie rotacji pracowników IT i brak wystarczającej kadry IT po stronie klientów do realizacji portfela zamówień. Oferujemy naszym klientom gotowe tzw. virtual labs, które realizują zadania, do tej pory wykonywane wewnętrznymi zasobami organizacji finansowych.

Udostępnij artykuł: