IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – SYGNITY SA | Rozwój technologiczny sektora finansowego –wyzwania strategiczne

BANK 2021/11

Rozmowa z Mariuszem Mazurkiem, dyrektorem zarządzającym sprzedażą w Sygnity SA.

Mariusz Mazurek
Fot. Sygnity SA

Rozmowa z Mariuszem Mazurkiem, dyrektorem zarządzającym sprzedażą w Sygnity SA.

Nasz rozmówca:
Mariusz Mazurek jest dyrektorem zarządzającym sprzedażą z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży finansowej. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów „Pieniądz i Bankowość” na WNE UW. Ukończył wiele certyfikowanych szkoleń z zakresu zarządzania i sprzedaży zaawansowanych rozwiązań IT.

Branża finansowa musi się zmierzyć z wyzwaniami związanymi z rozwojem technologicznym. W ostatnich latach mamy do czynienia ze znaczącymi zmianami związanymi zarówno z obsługą klientów, jak i cyfryzacją procesów wewnętrznych banków, a co za tym idzie z diametralną zmianą strategii bankowych w oferowaniu usług i relacji z klientami. Klienci w zdecydowanej większości przeszli od osobistych kontaktów i tradycyjnego modelu zawierania umów, na kontakt cyfrowy. Pandemia przyspieszyła proces wdrażania innowacji w bankowości. Jak zatem dziś utrzymać organizację w zgodzie z nowymi trendami w bankowości? Sygnity, aktywnie uczestnicząc w cyfrowej transformacji polskiej gospodarki oraz administracji publicznej, ma gotowe rozwiązania.

Jak mogą wyglądać cyfrowe finanse przyszłości?

– Usługi finansowe oparte są na zaufaniu, a tu zawsze szczególnie istotne znaczenie miał kontakt z drugim człowiekiem. Jeszcze kilka lat temu trudno było sobie wyobrazić, aby możliwe było w bankowości aż tak dalekie wejście w cyfryzację. Dotychczas polegano przede wszystkim na kontaktach bezpośrednich, a obowiązujące regulacje nie dawały pola do rozwoju innych możliwości. Przeprowadzone przez Deloitte badanie „Digital Maturity Banking” pokazało wyraźne przyspieszenie rozwoju kanałów cyfrowych banków. Polska znalazła się na czwartym miejscu, jeśli chodzi o rozwój kanałów cyfrowych w bankowości za Turcją, Hiszpanią i Belgią. Oznacza to, że w tym obszarze radzimy sobie całkiem nieźle. Zakładam jednak, że jesteśmy dopiero na początku procesu transformacji cyfrowej, który będzie podlegał ciągłym zmianom, podyktowanym rozwijającą się technologią oraz zmieniającymi się potrzebami rynkowymi. Jednym z czynników mających wpływ na tempo cyfryzacji w bankowości jest konkurencja, która w Polsce nadal jest dość silna. Ostatecznie wygrani będą ci, którzy w najlepszym stopniu dopasują swoje strategie do nowych założeń.

Bankowość cyfrową czeka zatem wiele nowych wyzwań…

– Jednym z nich jest wzmocnienie relacji z obecnymi klientami i ich utrzymanie w dobie silnej konkurencji, a także dalsza rozbudowa powiązań biznesowych. Może to być osiągnięte poprzez optymalne dopasowanie oferty produktowej do potrzeb poszczególnych grup klientów. Bardzo ważna jest personalizacja oferty. Do niedawna segmentacja klientów odbywała się na prostych zasadach przypisania ich do kilku w miarę jednorodnych grup. Skutkowało to często niedopasowaniem oferty do potrzeb klienta. W moim przekonaniu, personalizacja oferty będzie odgrywać kluczową rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Duże możliwości daje nam technologia, zwłaszcza analiza i interpretacja danych, AI oraz ML. Obecnie banki zauważają wagę i znaczenie danych dla generowania przychodów oraz uatrakcyjnienia oferty. Dzięki nim mogą przygotowywać oferty w sposób dopasowany do indywidualnych potrzeb klientów, zwiększając tym samym sprzedaż. Banki powinny wzorować się na działaniach gigantów technologicznych (np. Google) w obszarze pozyskiwania oraz analizy danych i w wielu przypadkach tak się właśnie dzieje.

Rosnąć zapewne będzie znaczenie dostępu do produktów i usług oraz przejrzystość oferty i kosztów?

– Ważnym elementem w prowadzeniu biznesu przez banki jest możliwość adresowania oferty za pośrednictwem wielu kanałów jednocześnie przy zachowaniu odpowiedniej jakości przekazu i uzyskaniu przez klienta poczucia niemalże bezpośredniego kontaktu z konsultantem. Dzięki umiejętnemu budowaniu relacji z klientem opartej na właściwym przekazie mają szansę na zwiększenie retencji klientów. Oni oczekują przede wszystkim szybkiej i kompleksowej usługi, do której będą mieli wygodny dostęp w każdym miejscu i o każdym czasie. Nie bez znaczenia jest również przejrzystość wysokości opłat za korzystanie z produktów i usług.

Banki, oprócz tradycyjnej oferty produktów i usług, wprowadzają tzw. VAS (Value Added Services), dzięki którym klienci mogą skorzystać z ofert firm współpracujących z bankiem (np. ubezpieczalni, sklepów, hoteli itp.). Ponadto, dzięki profilowi zaufanemu i podpisowi kwalifikowanemu, klienci chętniej załatwiają sprawy online. Dodatkowym elementem, który wpływa na potrzebę dywersyfikacji źródeł przychodów są prawie zerowe stopy procentowe od depozytów. Banki poszukują nowych sposobów zwiększenia przychodów, włączając do swojej oferty dodatkowe produkty. Tu wracamy do wspomnianej personalizacji, czyli optymalnego doboru oferty do profilu klienta. Wykorzystanie danych o kliencie i zbudowanie jego profilu wzmacnia potencjał sprzedaży VAS.

W jaki sposób oferta Sygnity wpisuje się w nowe trendy w bankowości?
– W tym roku przypada trzydziesta rocznica naszej działalności. Przez te lata zrealizowaliśmy wiele projektów dla największych banków i wypracowaliśmy stabilną pozycję na rynku. Rozwijamy naszą ofertę dla sektora finansowego, kierując się światowymi trendami oraz potrzebami klientów. W ramach usług Transformacji Cyfrowej posiadamy rozwiązania umożliwiające m.in. efektywne podejście wielokanałowe (omnichannel). Korzystamy z własnych doświadczeń oraz współpracujemy z globalnymi dostawcami rozwiązań (takimi jak Adobe, Magnolia czy Sitecore). Wybraliśmy ich pod kątem funkcjonalności, bezpieczeństwa, zgodności z wymaganiami RODO, skalowalności oraz łatwości wdrożenia, integracji, dalszego rozwoju i utrzymania systemów. Dzięki temu z powodzeniem odpowiadamy na wyzwania, przed którymi obecnie stoją instytucje finansowe.

Coraz częściej banki budują również swoje własne marketplace. Sygnity adresuje te potrzeby za pomocą platform cyfrowych i korzysta z potencjału, jaki przynosi nam technologia zapożyczona z sektora e-commerce. Tutaj także wygrywa dobrze zaprojektowany interfejs, który ma ­pozwolić klientom poruszać się intuicyjnie po ofercie, a bankom sprawnie integrować te funkcjonalności z istniejącą stroną internetową i aplikacją mobilną. Dodatkowe korzyści daje uzupełnienie platform o systemy wspierające, takie jak np. CRM, który sprawnie zabezpiecza dalszą kontynuację dialogu z klientem.

Widać też, że obszar bankowy coraz odważniej spogląda w stronę rozwiązań ­chmurowych (Banking as a Service). Pozwoli to rozwiązać problemy z długiem technologicznym utrzymywanych od lat aplikacji.

Warto również wspomnieć, że pomimo szybkiego tempa cyfryzacji procesów w bankowości, nadal duża część operacji realizowanych w back office wykonywana jest manualnie. Wymaga to od pracowników korzystania z wielu systemów i dostępu do kilku baz danych równocześnie. W takich sytuacjach często najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie robotyzacji. Dzięki RPA można tworzyć roboty programowe, które mogą z powodzeniem naśladować i wykonywać procesy biznesowe oparte na regułach. Taki cyfrowy pracownik może współpracować z dowolną aplikacją lub systemem w analogiczny sposób jak pracownik instytucji finansowej. Zaletą takiego podejścia (poza obniżeniem kosztów operacyjnych) jest to, że przy poprawnym jego skonfigurowaniu robot pracuje znacznie szybciej niż człowiek, nie popełnia pomyłek, nie męczy się, a poza tym może pracować w sposób ciągły. Dotychczasowe doświadczenia Sygnity w zakresie rozwiązań RPA potwierdzają duży potencjał do wygenerowania oszczędności w zasadzie w każdym obszarze działalności, w tym również w bankowości. Z pewnością obszar RPA można wskazać jako ten w ofercie Sygnity który radykalnie może przyczynić się do uzyskania oszczędności naszych klientów.

Jak zatem w dobie cyfryzacji podtrzymać relacje z klientem?

– Mając świadomość tego, w jak dużym stopniu innowacje w bankowości wpływają na sprzedaż produktów i usług bankowych, mamy w ofercie rozwiązania automatyzujące kontakt z klientem. Jednym z nich jest rozwiązanie stanowiące bezpieczny kanał komunikacji z bankiem zapewniający podobny poziom interakcji jak w przypadku rozmowy w placówce bankowej. Dzięki niemu możliwy jest on-boarding klienta bez potrzeby wizyty w placówce, a w przypadku konieczności kontaktu face-to-face rozwiązanie daje pełną możliwość bezpiecznej rozmowy i kontaktu wideo, wspólnego przeglądania dokumentów czy stron internetowych.

Z jakich jeszcze rozwiązań Sygnity może korzystać sektor finansowy?

– Bardzo ważnym obszarem działalności Sygnity jest obszar Rynków Kapitałowych. Nasze rozwiązania funkcjonują w wielu biurach maklerskich w Polsce. Na bazie wieloletnich doświadczeń naszego zespołu, w skład którego wchodzą nie tylko analitycy, architekci czy programiści, lecz również eksperci merytoryczni z licencją maklera oraz specjaliści ewidencji papierów wartościowych, zaprojektowaliśmy zupełnie nowe rozwiązanie Sidoma NeXT. Zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i technologicznym zapewnia ono możliwość świadczenia usług maklerskich na najwyższym poziomie i będzie gotowe do współpracy z nowym systemem transakcyjnym GPW (WATS), który zastąpi obecny UTP. Rozwiązanie zaprojektowane zostało w architekturze skonteneryzowanej, zapewniającej wysoki poziom skalowalności i wydajności umożliwiający instalację zarówno w modelu on-premise, jak i w modelu cloud.

Wśród rozwiązań wpisujących się w obecne potrzeby warto wymienić również system FlexiFee. Dzięki oferowanej funkcjonalności daje on bankom możliwość tworzenia ofert dostosowanych do potrzeb rynku oraz szczegółowe analizowanie przychodowości konkretnych produktów czy też generowanie kampanii marketingowych. Dzisiaj główne źródło zysków stanowią prowizje i opłaty. Dlatego bardzo ważne jest efektywne tworzenie ofert dostosowanych do potrzeb rynku i budowanie przejrzystej polityki cenowej, ponieważ to przekłada się na wzmocnienie sprzedaży i generowanie przychodów. Podobnie jak w poprzednim przykładzie to rozwiązanie również dostępne jest zarówno w modelu on-premise  jak i cloud. Nasze doświadczenie budowaliśmy w oparciu o systemy transakcyjne, systemy obsługi procesów back office czy systemy sprawozdawczości obligatoryjnej i umożliwiające przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Jesteśmy firmą z bardzo długim stażem na rynku. Widzieliśmy i bezpośrednio uczestniczyliśmy w zmianach sektora finansowego w Polsce. Wiemy, że na rynek usług finansowych należy spojrzeć całościowo, biorąc pod uwagę zarówno bankowość tradycyjną, jak i rynek nowoczesnych usług bankowych. Dlatego opracowujemy nowe rozwiązania, które sprostają oczekiwaniom rynku, instytucji finansowych oraz – przede wszystkim – ich klientów. Od lat rozwijamy i utrzymujemy systemy, które zapewniają instytucjom finansowym ciągłość biznesową i sprawną realizację procesów, a ich klientom wygodne i bezpieczne korzystanie z usług finansowych.


Sygnity SA to jedna z największych polskich firm informatycznych, spółka IT notowana na GPW. Od ponad 30 lat wspiera biznes i państwo w cyfrowej transformacji, pracując dla największych firm i najważniejszych instytucji administracji publicznej w Polsce. Więcej informacji na temat oferty Sygnity dla sektora finansowego znaleźć można na stronie
www.sygnity.pl/oferta-bankowosc.

Źródło: Sygnity SA
Udostępnij artykuł: