IT@BANK. Bankowość: Do kogo należą dane?

BANK 2019/11

Rośnie znaczenie i realna wartość danych przetwarzanych przez różne podmioty, w tym banki. Pojawiają się pytania, kto jest ich właścicielem i dysponentem. Kto, kiedy i w jakim zakresie może korzystać ze zbieranych w różny sposób informacji? Coraz częściej to prawnicy będą musieli zajmować się zasadami przetwarzania danych zebranych przez firmy i banki.

Fot. Sashkin/stock.adobe.com

Rośnie znaczenie i realna wartość danych przetwarzanych przez różne podmioty, w tym banki. Pojawiają się pytania, kto jest ich właścicielem i dysponentem. Kto, kiedy i w jakim zakresie może korzystać ze zbieranych w różny sposób informacji? Coraz częściej to prawnicy będą musieli zajmować się zasadami przetwarzania danych zebranych przez firmy i banki.

W tym roku szerokim echem odbił się w mediach wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który 27 sierpnia 2019 r. oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego II SA/Wa 2221/16 w Warszawie i przychylił się do oceny, że gdy w następstwie złożenia wniosku kredytowego nie dochodzi do zawarcia umowy z bankiem, nie ma przesłanek ustawowych legalizujących dalsze przetwarzanie przez bank danych osobowych klienta, któremu np. nie udzielono kredytu.

Ten wyrok to element szerszej dziś dyskusji o tym, kto i w jaki sposób zbiera i korzysta ze zgromadzonych danych. Dziś w coraz większym stopniu, również w branży finansowej, korzysta się z uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do przetwarzania posiadanych informacji. To, jak efektywne mogą być te technologie, np. ograniczając fraudy, poprawiając efektywność scoringu klientów, zależy od jakości i liczby danych, z których korzystają.

Sprzeczność nie tylko interesów

Nikt tego nie kwestionuje. W jakiejś mierze stoi to w sprzeczności z oczekiwaniem, by ograniczać przetwarzanie danych osobowych, w tym nawet tych zanonimizowanych. Obecnie sugeruje się nawet, żeby wprowadzić obowiązek wyjaśnienia konsumentom, jak pozyskiwane od nich informacje są wykorzystywane i jakiemu celowi służą. Klienci chcą bowiem wiedzieć, dlaczego i na podstawie jakich danych automat (algorytm) w banku podejmuje decyzję kredytową i dlaczego tak, a nie inaczej, ocenia ryzyko z nim związane. Niewykluczone też, że na ten poziom relacji banków, i nie tylko, z klientami będzie musiał wkroczyć regulator.

Dane spersonalizowane zgodnie z obowiązującym obecnie prawem należą do konsumenta. Dziś natomiast najcenniejsze informacje o nich generują algorytmy. Pojawiła się nawet propozycja, by wiadomości, tworzone na podstawie zebranych o konsumentach i zanonimizowanych faktów, stanowiły dobro wspólne z powszechnym dostępem do nich. Obecnie najwięksi gracze na rynku, mając dostęp do dużych baz danych, zyskują przewagę konkurencyjną i wszystko wskazuje na to, że ta tendencja będzie się w najbliższych latach nasilać.

Zasada ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej ma zastosowanie do europejskich organizacji przetwarzających dane osobowe osób fizycznych, funkcjonujących w 28 państwach członkowskich oraz na Islandii, w Liechtensteinie i Norwegii. Ale także do organizacji spoza UE kierujących swoją ofertę do mieszkańców Unii. Przyjęto w niej, że w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania osoby fizyczne nie podlegają postanowieniu opartemu wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu informacji. Są jednak pewne wyjątki od tej zasady, np. sytuacja, gdy zautomatyzowane podejmowanie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: