IT@BANK. Technologie – INNERGO Systems: Rozwiązania mobilne w bankowości – opis wdrożenia

BANK 2019/11

Alior Bank jest bankiem uniwersalnym. W swoim portfolio posiada usługi, które łączą tradycyjną bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami, stawia bowiem między innymi na rozwój nowoczesnej bankowości internetowej i mobilnej.

Alior Bank jest bankiem uniwersalnym. W swoim portfolio posiada usługi, które łączą tradycyjną bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami, stawia bowiem między innymi na rozwój nowoczesnej bankowości internetowej i mobilnej.

Instytucja ta obsługuje blisko 4 000 000 klientów indywidualnych oraz 180 000 firm. Dysponuje niemal 1000 oddziałów i zatrudnia ponad 6000 pracowników – dzięki temu Alior Bank stworzył jedną z największych sieci dystrybucji w Polsce. Oddziały centrali znajdują się obecnie w Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku.

Wyzwania

Czynniki takie, jak rozproszona struktura oraz duża liczba pracowników wymagają zunifikowanej platformy mobilnej do komunikacji, koordynacji zadań oraz zarządzania pracą. Alior Bank postawił na możliwości systemu iOS, który najpełniej odpowiadał tym potrzebom.

W sektorze finansów, gdzie szczególną uwagę przykłada się do kwestii bezpieczeństwa, konieczne jest wdrażanie rozwiązań o najwyższych standardach w tej sferze. Biorąc pod uwagę wyzwania, z jakimi klient miał się zmierzyć, zaproponowaliśmy wykorzystanie platformy iOS wraz z pełnym pakietem wsparcia podczas wymiany floty mobilnej dla blisko 6000 pracowników. Wyzwaniami były:
  • migracja dużej ilości użytkowników na nową platformę;migracja dużej ilości użytkowników na nową platformę;
  • integracja rozwiązań mobilnych w istniejącej infrastrukturze IT;
  • wprowadzenie zmiany jednorazowo dla dużej liczby pracowników;
  • rozproszona struktura lokalizacji.

Elementy wdrożenia

Posiadamy status Apple Authorised Enterprise Reseller, możemy zatem oferować naszym klientom aktywne wsparcie w budowaniu strategii mobilnego przedsiębiorstwa, począwszy od audytu, poprzez dostawę urządzeń od Apple, integrację z obecnymi systemami firmy, po wsparcie wdrażanych rozwiązań.Dostarczyliśmy 5815 iPhone’ów dla pracowników całej organizacji. Przygotowaliśmy specjalne wydarzenia w centralach w Warszawie, Krakowie i Gdańsku, podczas których użytkownicy mogli zapoznać się z nowymi narzędziami pracy. Aby usprawnić proces przekazywania urządzeń wraz z akcesoriami wszystkim pracownikom, udostępniliśmy możliwość wydania takich pakietów na miejscu, na specjalnie przygotowanych do tego stanowiskach. Pracownicy mogli zgłaszać się po odbiór pakietu wedle wcześniej przygotowanego harmonogramu. Stanowiska były wyposażone w urządzenia ze skanerami, co umożliwiło elektroniczną rejestrację wydawania pakietów przyszłym użytkownikom.
Innergo Systems od 10 lat wspiera przedsiębiorstwa w ich rozwoju technologicznym. Portfolio firmy obejmuje pełne wsparcie w zakresie doboru rozwiązań infrastrukturalnych ICT oraz rozwiązań mobilnych dla biznesu. Realizuje ona projekty dla średnich i dużych organizacji w całej Europie, pomagając sprostać wyzwaniom takim, jak wydajność, mobilność i bezpieczeństwo. Współpracuje z wiodącymi producentami technologicznymi na świecie, takimi jak Apple, Hewlett Packard Enterprise, Aruba Networks, Alcatel-Lucent Enterprise, Cisco i wielu innych.
Zorganizowaliśmy dedykowane szkolenia podczas wydawania urządzeń, które przygotowywało użytkowników do wykorzystania możliwości iPhone’a wraz z wewnętrznymi aplikacjami mobilnymi. Dodatkowo stworzyliśmy specjalną stronę internetową z materiałami wideo, które zawierają wszystkie szkolenia, dzięki czemu każdy użytkownik mógł zapoznać się z informacjami w dogodnym dla siebie czasie. Instrukcje aktywacji, migracji danych oraz najważniejsze informacje zostały przekazane pracownikom również w wersji PDF.Jednym z kluczowych elementów wdrożenia było pełne zarządzanie projektem. Klient otrzymał rekomendację alokacji środków potrzebnych do realizacji zamówienia wraz z harmonogramem. Na podstawie zaakceptowanego planu wdrożenia, zarządzaliśmy realizacją zgodnie z oczekiwaniami, potrzebami i celami, które wyznaczone zostały przez klienta.
Udostępnij artykuł: