IV Forum Młodych Przedsiębiorców i WARP 2014

Finanse i gospodarka

Pierwszego dnia konferencji odbędzie się IV Forum Młodych Przedsiębiorców, którego głównym tematem będzie finansowanie młodej przedsiębiorczości.

Kolejne panele będą poświęcone nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 (programy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, NCBiR, inicjatywy JEREMIE), planom najważniejszych graczy na rynku venture capital (PI, hub:raum, SpeedUp Group, LMS Invest), skutecznym sposobom korzystania z finansowania społecznościowego. W części „You, the Audience” uczestnicy Forum będą mogli zaprezentować swój pomysł na biznes przed inwestorami.

Drugiego dnia  odbędzie się polsko-niemieckie forum, podczas którego przedstawiciele najlepszych start-up’ów z Polski i Niemiec opowiedzą o specyfice swojego rynku oraz doświadczeniach współpracy.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest Parterem wydarzenia i będzie gospodarzem panelu „Spotkanie z globalnym inwestorem” pierwszego dnia forum.

Szczegóły: www.minnowacyjni.pl

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: