IV Forum Młodych Przedsiębiorców i WARP 2014

Finanse i gospodarka

Pierwszego dnia konferencji odbędzie się IV Forum Młodych Przedsiębiorców, którego głównym tematem będzie finansowanie młodej przedsiębiorczości.

Pierwszego dnia konferencji odbędzie się IV Forum Młodych Przedsiębiorców, którego głównym tematem będzie finansowanie młodej przedsiębiorczości.

Kolejne panele będą poświęcone nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 (programy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, NCBiR, inicjatywy JEREMIE), planom najważniejszych graczy na rynku venture capital (PI, hub:raum, SpeedUp Group, LMS Invest), skutecznym sposobom korzystania z finansowania społecznościowego. W części "You, the Audience" uczestnicy Forum będą mogli zaprezentować swój pomysł na biznes przed inwestorami.

Drugiego dnia  odbędzie się polsko-niemieckie forum, podczas którego przedstawiciele najlepszych start-up’ów z Polski i Niemiec opowiedzą o specyfice swojego rynku oraz doświadczeniach współpracy.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest Parterem wydarzenia i będzie gospodarzem panelu "Spotkanie z globalnym inwestorem" pierwszego dnia forum.

Szczegóły: www.minnowacyjni.pl

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: