IV Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2012

Finanse i gospodarka

W dniach 29-30 maja 2012 r. w Hotelu Gromada w Warszawie odbędzie się IV Forum Technologii Banków Spółdzielczych.

W dniach 29-30 maja 2012 r. w Hotelu Gromada w Warszawie odbędzie się IV Forum Technologii Banków Spółdzielczych.

Forum organizuje Związek Banków Polskich we współpracy ze zrzeszeniami Banku Polskiej Spółdzielczości SA i Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Uczestnicy to prezesi, członkowie zarządów oraz dyrektorzy/naczelnicy IT odpowiedzialni za wdrażanie nowoczesnych technologii w bankach spółdzielczych.

Więcej informacji na temat IV Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2012 tutaj.

Udostępnij artykuł: