IV Forum Technologi Bankowości Spółdzielczej: Alternatywa w sieci

NBS 2012/06

Banki spółdzielcze zostaną skonfrontowane z tym, że ich dochody będą uzależnione od udziału w rynku. Niższe marże na skutek presji konkurencji oraz oczekiwań klientów wymuszą przeniesienie części usług bankowych do internetu.

– Strategie informatyzacji zrzeszeń, mimo że pojawiło się w nich wiele interesujących rozwiązań, powinny mieć na celu podniesienie efektywności i produktywności – zauważa Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. – Nie widzę powodu, aby wzorem bogatych krajów europejskich każdy Polak nie mógł zostać klientem banku spółdzielczego w ramach dywersyfikowania swoich oszczędności i dochodów – dodaje prezes.

Konserwatywni i… nowocześni

– Dlaczego spółdzielcy mieliby nie świadczyć usług w lokalnych centrach płatniczych, kredytowych i depozytowych oraz doradztwa dla małych i średnich firm. Bankowość spół...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: