IV Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości: „Wyzwania edukacji finansowej u progu trzeciej dekady XXI wieku”

Edukacja / Firma

Blisko 300 osób reprezentujących różne środowiska wzięło udział w IV Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości – najważniejszym dorocznym spotkaniu w Polsce poświęconym dyskusji, wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy w obszarze edukacji z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości.

IV Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości
IV Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2020. Fot. WIB

Blisko 300 osób reprezentujących różne środowiska wzięło udział w IV Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości – najważniejszym dorocznym spotkaniu w Polsce poświęconym dyskusji, wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy w obszarze edukacji z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości.

W #KEFiP uczestniczyło blisko 300 przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, uczelni, szkół, organizacji pozarządowych oraz sektora finansowego i mediów #EdukacjaFinansowa #WIB #ZBP #BFG #FundacjaGPW @MF_GOV_PL @MC_GOV_PL @MinRozwoju @nbppl @uknf

Kongres odbył się pod patronatami Ministerstw: Finansów, Rozwoju oraz Cyfryzacji, a także Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W wydarzeniu, które miało miejsce 10 marca br. w warszawskim Centrum Nauki Kopernik uczestniczyło blisko 300 przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, uczelni, szkół, organizacji pozarządowych oraz sektora finansowego i mediów.

Kongres został zorganizowany przez Warszawski Instytut Bankowości (operatora Programu „Bankowcy dla Edukacji”) we współpracy z Fundacją GPW i Fundacją im. Lesława A. Pagi.

Partnerem Głównym wydarzenia była Fundacja Santander Bank Polska, a Partnerem Wspierającym – Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego.

Co jest najważniejsze dla edukacji ekonomicznej

W części plenarnej uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa instytucji publicznych takich jak m.in. Ministerstwo Finansów oraz KNF, BFG i UOKiK.

Kongres zainaugurował Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz, przedstawiając m.in. kluczowe fundamenty dla rozwoju edukacji finansowej w Polsce.

W części otwierającej miało miejsce również wystąpienie Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A – Marka Dietla, który podkreślił m.in. znaczenie wiedzy finansowej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym.

W debacie pt. „Wyzwania edukacji finansowej u progu trzeciej dekady XXI wieku” uczestniczyli: Prezes ZBP, Dyrektor Departamentu Praktyk Rynkowych w UKNF – Agnieszka Kowalska oraz Przewodniczący Rady Fundacji GPW – Wojciech Nagel.

W części przedpołudniowej odbyła się również wspólna konferencja prasowa oraz prezentacja wyników corocznych badań „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020”.

Wyniki przedstawili Prezes ZBP – Krzysztof Pietraszkiewicz oraz Przewodniczący Rady Fundacji GPW – Wojciech Nagel, a także Prezes Fundacji GPW − Anna Salamończyk-Mochel i Prezes WIB – Waldemar Zbytek.

Najaktywniejsi w edukowaniu

Sesję plenarną puentowała uroczystość wręczenia wyróżnień dla najaktywniejszych instytucji i osób w programach edukacyjnych w 2019 r., realizowanych z inicjatywy ZBP.

Wyróżnieniami w trzech kategoriach uhonorowani zostali:

− dla najbardziej aktywnych jednostek samorządu terytorialnego (w Programie „Bankowcy dla Edukacji”):

− Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;

− Urząd Miasta Lublin;

− Urząd Miasta Knurów;

− dla najbardziej aktywnych banków (w Projekcie BAKCYL):

          − Santander Bank Polska S.A.;

− Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie;

− Societe Generale - Oddział w Polsce;

− dla najbardziej aktywnych wykładowców uczelnianych (w Programie „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”):

− dr Krzysztof Kil, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;

− dr Ewa Kraska, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach;

− dr Kamila Radlińska, Politechnika Koszalińska.

IV Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości
IV Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2020. Fot. WIB

Edukacja finansowa w szkołach

W drugiej części Kongresu odbyły się cztery sesje panelowe. Podczas nich poruszono takie zagadnienia jak m.in. rola nauczyciela, szkoły, uniwersytetu i organizacji pozarządowych w rozwoju kompetencji młodych Polaków, wyzwania edukacji finansowej w polskich szkołach jutra czy społeczna odpowiedzialność biznesu w banku.

Po raz pierwszy odbyła się również sesja panelowa „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” – zorganizowana w ramach projektu edukacyjnego zainaugurowanego przez banki i firmy technologiczne podczas pierwszej edycji Kongresu w 2017 roku.

IV Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości
IV Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2020. Fot WIB

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: