IV Kongres Forum Technologii Bankowych. Ewolucja, czasami bardzo dynamiczna

Wydarzenia

Brunon Bartkiewicz

Minęło już 15 lat od dnia, gdy prof. Remigiusz Kaszubski przekonał kilka firm technologicznych i instytucji finansowych do założenia Forum Technologii Bankowych. Przez półtorej dekady ta platforma współpracy sektora bankowego z biznesem przy Związku Banków Polskich znakomicie się rozwinęła. Tegoroczny Kongres Forum Technologii Bankowych był tego najlepszym przykładem – mówiono o trendach, wyzwaniach, oczekiwaniach i najbliższej przyszłości. O znaczeniu technologii dla świata finansów.

#BrunonBartkiewicz: Wpływ technologii na działania korporacji wymusza zmiany organizacyjne i kulturowe #FTB @INGBankSlaski

Kolejny Kongres Forum Technologii Bankowych jak zawsze cieszył się ogromnym zainteresowaniem przedstawicieli branży bankowej oraz reprezentantów firm, które wdrażają najnowsze rozwiązania techniczne. Jak powiedział podczas oficjalnego otwarcia spotkania Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, tylko wzajemna mobilizacja i współpraca pomiędzy światem finansów a innowacyjną technologią jest w stanie przynosić efekty w postaci rozwoju nowoczesnej bankowości.

Rozwój ten pozwala nie tylko na budowanie konkurencyjności pomiędzy poszczególnymi bankami, ale daje również szansę na współpracę w zakresie chociażby edukacji wszystkich klientów związanej z cyberbezpieczeństwem.

Pytanie, a nie odpowiedź

Przemówienie inauguracyjne, rodzaj „sprowokowania” uczestników do dyskusji, powierzono tym razem Brunonowi Bartkiewiczowi, prezesowi zarządu ING Banku Śląskiego. Podczas prezentacji skupił się na ewolucyjnym i rewolucyjnym aspekcie zmian modelu biznesowego, wynikającym z coraz większego oddziaływania IT na prowadzoną działalność.

– Wpływ technologii na działania korporacji wymusza zmiany organizacyjne i kulturowe – przekonywał. – Dzisiaj wszystko można wyprodukować efektywnie i w najlepszej jakości, dlatego oferta w coraz mniejszym stopniu stanowi o przewadze konkurencyjnej. Dzisiaj znamy także odpowiedzi na wszystkie pytania, więc tu także nikt nie uzyska przewagi. Wobec tego istotna jest nie tyle dobra odpowiedź, ile dobrze zadane pytanie, które pozwoli odkryć coś, czego nikt wcześniej nie zauważył.

Do ewolucyjnych i rewolucyjnych zmian w działaniu korporacji odnosili się kolejni mówcy, przychylając się jednak w zdecydowanej większości do modelu mniej lub bardziej dynamicznych przeobrażeń, a nie rewolucji.

 

Międzynarodowe doświadczenie

Hasłem przewodnim tegorocznego Kongresu było „Pracuj lokalnie, myśl globalnie”, i praktycznie cały program spotkania był temu podporządkowany. W ramach paneli dyskusyjnych rozmawiano o fintechach, inwestowaniu w innowacyjność i poszukiwaniu najlepszych sposobów na dotarcie do klientów.

Kolejna grupa panelistów analizowała podejście globalnych firm do rynków lokalnych, a także pracę menedżerów w strukturach firmy w innych krajach, dzięki czemu zdobywają oni doświadczenia i poznają dobre praktyki, które z powodzeniem mogą później wykorzystać u siebie. Co ciekawe, wielu z nich wyjechało nie tylko po naukę, ale wręcz wykorzystywało swoje kompetencje, by pracować na rzecz innych oddziałów lokalnych.

Sporo miejsca poświęcono także strategicznym trendom technologicznym. Przedstawiciele największych firm technologicznych – Google i IBM – wskazywali potencjalne kierunki rozwoju rynku finansowego w kontekście najnowszych technologii.

Patronat honorowy nad Kongresem Forum Technologii Bankowych objęły Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, natomiast patronat medialny przypadł w udziale „Miesięcznikowi Finansowemu BANK” oraz portalowi aleBank.pl.

 

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: