IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg2015 

Tylko u nas

Już 14 października w Warszawie rozpocznie się IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg2015.

Już 14 października w Warszawie rozpocznie się IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg2015.

Kongres FinReg2015 to najważniejsze w roku spotkanie wiodących ekspertów prawa rynku finansowego. Wśród 26 prelegentów znajdują się praktycy branży finansowej, w tym przedstawiciele takich instytucji jak Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Szkoła Główna Handlowa, PKO Bank Polski S.A. oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Tematem 16 godzinnej debaty będą zagadnienia stanu regulacji sektora finansowego, modelu nadzoru systemu finansowego w Polsce, finansowania przedsiębiorczości z wykorzystaniem rynku kapitałowego oraz mediacji i rozwiązywania sporów z instytucjami finansowymi. Wśród tematów dyskusji znajdzie się również szeroko dyskutowane zagadnienie złotych akcji - złote czasy czy złoty cielec protekcjonizmu?

Zagadnienie złotych akcji komentuje ekspert Instytytu Allerhanda, dr Tomasz Regucki: 
"24 lipca Sejm uchwalił ustawę o kontroli niektórych inwestycji, która przewiduje m.in. wymóg uzyskania zgody na przekroczenie przez inwestora znaczących progów kapitałowych w spółkach objętych ochroną, która to regulacja nakierowana jest na ochronę kluczowych z punktu widzenia polityki właścicielskiej spółek. Wszelkie normy, które ingerują w proces inwestycyjny przyznając państwu szczególne uprawnienia (takie jak uprawnienie do zgłoszenia sprzeciwu względem nabycia określonego pakietu akcji) określane są jako "złote akcje" i były wielokrotnie przedmiotem analiz dokonywanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wątpliwości co do zgodności przepisów ustawy z Traktatem stawiają pod znakiem zapytania efektywność całej regulacji."

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji! 

Pełna lista prelegentów oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: http://kongresy.allerhand.pl/finansowy/

Agenda kongresu dostępna tutaj

Instytut Allerhanda

Udostępnij artykuł: